ZorgpleinNoord onderzoekt, adviseert en verbindt.

Home Over ZPN Inloggen
ZorgpleinNoord | Grootste werkgeversverband zorg & welzijn Noord-Nederland
Verslavingszorg Noord Nederland

Contactgegevens

Adres

Postbus  8003
9702 KA Groningen

Website

http://www.vnn.nl

E-mailadres


Socials

Verslavingszorg Noord Nederland

Verslavingszorg Noord Nederland (VNN) is de grootste aanbieder van verslavingszorg in de drie noordelijke provincies – Friesland, Groningen en Drenthe Binnen VNN zijn ongeveer 1000 medewerkers werkzaam, verspreid over 30 locaties. VNN zet zich in voor mensen die problemen ondervinden als gevolg van verslaving op het gebied van alle verslavende psychoactieve middelen en gokken en gamen. VNN biedt specialistische verslavingszorg in allerlei vormen, variërend van bemoeizorg en poliklinische zorg tot klinische zorg en begeleid wonen. Naast hulpverlening zet VNN zich ook in op het voorkomen van verslavingsproblemen door preventieactiviteiten en reclassering. VNN werkt met op elkaar aansluitende zorgpaden. Deze zorgpaden zijn ingedeeld naar de ernst van de verslaving, ernst van de comorbiditeit en de ernst van de sociale desintegratie en de bij behorende behoefte van zorgzwaarte. De cliënt staat in al zijn levensfases centraal. Wij kijken verder dan de verslaving van onze cliënten. Door een oplossingsgerichte benadering betrekken wij de gezonde krachten in iemands leven en de naasten van de cliënt bij de behandeling. De behandeling richt zich op meerdere levensgebieden en herstel daarvan. Jaarlijks bieden wij zorg aan meer dan 10.000 cliënten. Door onze behandeling krijgen zij weer perspectief op een ander leven, een leven zonder of met minder middelen. Door de regionale spreiding heeft VNN een grote betrokkenheid bij maatschappelijke ontwikkelingen in de noordelijke regio. Wij achten de specifieke inbreng van onze individuele medewerkers van cruciaal belang voor het borgen van de kwaliteit van onze dienstverlening. VNN wil toonaangevend zijn in de uitvoering én de ontwikkeling van de verslavingszorg. VNN is een erkende opleidingsinstelling voor psychiaters, GZ-psychologen, psychotherapeuten en klinisch psychologen, waarbij opleiden en wetenschappelijk onderzoek in het teken staan van de continue verbetering van onze zorg. VNN ontwikkelt zich tot een volledig rookvrije organisatie.Vacatures bij Verslavingszorg Noord Nederland

Overig - Medewerker nachtdienst
Organisatie: Verslavingszorg Noord Nederland
Plaats: Groningen
Uren: Gemiddeld 16 uur per week

Als aanspreekpunt optreden voor cliënten en zo nodig cliënten begeleiden. In voorkomende gevallen eerste opvang bieden aan cliënten. Ervoor zorgen dat cliënten de vastgestelde regels en afspraken naleven, waaronder voldoende nachtrust. Uitvoeren van taken ten behoeve van...


Bekijk de vacature

Verpleegkundig specialist - Verpleegkundig Specialist GGZ
Organisatie: Verslavingszorg Noord Nederland
Plaats: Assen
Uren: 32 uur

Uitvoeren rol van regiebehandelaar in de chronische Basis GGZ. Coördineren van medische en verpleegkundige zorgprocessen en mede opstellen van het medisch behandelplan. Behandelen en begeleiden van cliënten door het verrichten van geprotocolleerde behandelingen en door het toepassen...


Bekijk de vacature

Arts - Verslavingsarts of Basisarts
Organisatie: Verslavingszorg Noord Nederland
Plaats: Emmen
Uren: Minimaal 28 en maximaal 36 uren per week

Als (regie)behandelaar heb je een (regie)functie ten aanzien van de (individuele) medische en psychiatrische behandeling en screen je cliënten op psychiatrische problematiek, psychosociale problematiek en verslavingsproblematiek. Je screent patiënten op psychiatrische problematiek, ps...


Bekijk de vacature

Basisarts - Verslavingsarts of Basisarts
Organisatie: Verslavingszorg Noord Nederland
Plaats: Eelde
Uren: Minimaal 24 en maximaal 36 uren per week

Als (regie)behandelaar heb je een (regie)functie ten aanzien van de (individuele) medische en psychiatrische behandeling en screen je cliënten op psychiatrische problematiek, psychosociale problematiek en verslavingsproblematiek. Je indiceert de noodzaak tot begeleiding en of behandeling e...


Bekijk de vacature

Slaapwacht - Medewerkers Slaapdienst
Organisatie: Verslavingszorg Noord Nederland
Plaats: Hoogezand
Uren: Gemiddeld 5 uur per week

Verrichten van slaapdiensten om in voorkomende gevallen werkzaamheden uit te voeren en 1e opvang te bieden, wanneer dat noodzakelijk is. ’s Nachts optreden als aanspreekpunt voor vragen van cliënten en indien nodig de dienstdoende bereikbaarheidsdienst oproepen. Ervoor zorgen dat c...


Bekijk de vacature

Advies en ledenvoordeel