ZorgpleinNoord onderzoekt, adviseert en verbindt.

Home Over ZPN Inloggen
ZorgpleinNoord | Grootste werkgeversverband zorg & welzijn Noord-Nederland

Activiteiten overzicht

22 Jan
Training: Effectief inschrijven op een Aanbesteding (dag 1)
09:00 - 12:30

Na afloop van de training weet u hoe u een Aanbestedingskader goed 'leest' en waar u vooral mee kunt scoren.

23 Jan
Gebruikersbijeenkomst Wervingspakket
10:00 - 12:00

Tijdens de bijeenkomst gaan we in op de huidige stand van zaken van de applicatie en geven we een overzicht van ontwikkelingen voor 2019

24 Jan
Workshop SABA 24 januari 2019
13:00 - 16:00

Stel uw vraag of vragen over SABA voor SectorplanPlus aan ZorgpleinNoord!

29 Jan
Ergocoachtraining - voorjaar (dag 1)
12:30 - 16:30

In deze cursus staat het in praktische zin aanleren van vaardigheden centraal. Kernbegrippen hierbij zijn: initiëren van beleid, uitvoeren van observaties van..

31 Jan
Informatiebijeenkomst Doorlopend uitstroomonderzoek
09:30 - 11:30

Tijdens de informatiebijeenkomst vertellen we meer over (stuur)informatie, benchmarkmogelijkheden en deelname aan dit onderzoek.

5 Feb
Ergocoachtraining - voorjaar (dag 2)
09:30 - 12:30

In deze cursus staat het in praktische zin aanleren van vaardigheden centraal. Kernbegrippen hierbij zijn: initiëren van beleid, uitvoeren van observaties van..

5 Feb
Informatiebijeenkomst ESF subsidie Duurzame inzetbaarheid 5 februari 2019
14:00 - 16:00

Krijg tijdens deze voorlichtingsbijeenkomst meer informatie over de ESF subsidie Duurzame Inzetbaarheid

7 Feb
Workshop SABA 7 februari 2019
13:00 - 16:00

Stel uw vraag of vragen over SABA voor SectorplanPlus aan ZorgpleinNoord!

12 Feb
Training Privacy & Medisch beroepsgeheim
08:30 - 16:30

In deze training van 1 dag krijgt u antwoord op diverse vragen vanuit AVG maar ook specifieke wetten o.a. WGBO, BIG, wet cliëntenrechten. Lees verder...

19 Feb
Ergocoachtraining - voorjaar (dag 3)
12:30 - 16:30

In deze cursus staat het in praktische zin aanleren van vaardigheden centraal. Kernbegrippen hierbij zijn: initiëren van beleid, uitvoeren van observaties van..

26 Feb
Training: Effectief inschrijven op een Aanbesteding (dag 2)
09:00 - 12:30

Na afloop van de training weet u hoe u een Aanbestedingskader goed 'leest' en waar u vooral mee kunt scoren.

28 Feb
Informatiebijeenkomst - Verzuimpreventie of inzetbaarheidsbeleid
09:30 - 12:00

Wat kun je als HR-professional doen om het verzuim aan te pakken? Het beheersen van verzuim brengt veel uitdagingen met zich mee. Lees meer..

28 Feb
Informatiebijeenkomst SectorplanPlus 28 februari 2019
14:00 - 16:00

Bij de informatiebijeenkomsten SectorplanPlus willen wij zoveel mogelijk op de actuele stand van zaken en nieuwe ontwikkelingen ingaan.

5 Mar
Training Privacy & Medisch beroepsgeheim
08:30 - 16:30

In deze training van 1 dag krijgt u antwoord op diverse vragen vanuit AVG maar ook specifieke wetten o.a. WGBO, BIG, wet cliëntenrechten. Lees verder...

12 Mar
Workshop SABA 12 maart 2019
13:00 - 16:00

Stel uw vraag of vragen over SABA voor SectorplanPlus aan ZorgpleinNoord!

21 Mar
Opleiding Arbeidsrecht in Zorg & Welzijn (dag 1)
09:30 - 16:30

Een must voor iedereen die te maken heeft met arbeidsrechtelijke zaken.

26 Mar
Training: Effectief inschrijven op een Aanbesteding (dag 3)
09:00 - 12:30

Na afloop van de training weet u hoe u een Aanbestedingskader goed 'leest' en waar u vooral mee kunt scoren.

28 Mar
Workshop SABA 28 maart 2019
13:00 - 16:00

Stel uw vraag of vragen over SABA voor SectorplanPlus aan ZorgpleinNoord!

4 Apr
Opleiding Arbeidsrecht in Zorg & Welzijn (dag 2)
09:30 - 16:30

Een must voor iedereen die te maken heeft met arbeidsrechtelijke zaken.

9 Apr
Masterclass inleiding strategische personeelsplanning
09:30 - 12:00

Interactieve masterclass over strategische personeelsplanning (SPP)

11 Apr
Informatiebijeenkomst SectorplanPlus 11 april 2019
14:00 - 16:00

Bij de informatiebijeenkomsten SectorplanPlus willen wij zoveel mogelijk op de actuele stand van zaken en nieuwe ontwikkelingen ingaan

16 Apr
Gebruikersbijeenkomst Wervingspakket
10:00 - 12:00

Tijdens de bijeenkomst gaan we in op de huidige stand van zaken van de applicatie en geven we een overzicht van ontwikkelingen voor 2019

25 Apr
Opleiding Arbeidsrecht in Zorg & Welzijn (dag 3)
09:30 - 16:30

Een must voor iedereen die te maken heeft met arbeidsrechtelijke zaken.

25 Apr
Workshop SABA 25 april 2019
13:00 - 16:00

Stel uw vraag of vragen over SABA voor SectorplanPlus aan ZorgpleinNoord!

9 Mei
Workshop SABA 9 mei 2019
13:00 - 16:00

Stel uw vraag of vragen over SABA voor SectorplanPlus aan ZorgpleinNoord!

23 Mei
Masterclass inleiding strategische personeelsplanning
09:30 - 12:00

Tijdens deze masterclass nemen we u mee in de verschillende aspecten die bij het uitvoeren van strategische personeelsplanning (SPP) in uw organisatie.

23 Mei
Informatiebijeenkomst SectorplanPlus 23 mei 2019
14:00 - 16:00

Bij de informatiebijeenkomsten SectorplanPlus willen wij zoveel mogelijk op de actuele stand van zaken en nieuwe ontwikkelingen ingaan.

4 Jun
Masterclass scenarioplanning
09:30 - 12:00

Tijdens deze interactieve masterclass maakt u kennis met scenarioplanning en gaat u aan de slag met deze methode om verschillende toekomstscenario’s te...

6 Jun
Workshop SABA 6 juni 2019
13:00 - 16:00

Stel uw vraag of vragen over SABA voor SectorplanPlus aan ZorgpleinNoord!

20 Jun
Workshop SABA 20 juni 2019
13:00 - 16:00

Stel uw vraag of vragen over SABA voor SectorplanPlus aan ZorgpleinNoord!

Activiteiten ZorgpleinNoord


22 mei

09:30 - 16:30

Leergang Arbeidsrecht, Hanzeadvocaat

De vaststellingsovereenkomst en de nieuwe Wet Werk en Zekerheid
Deel 1: vaststellingsovereenkomst Deel 2: De wet Werk en Zekerheid- nieuwe regels voor ontslagrecht en contracten voor bepaalde tijd.
Hoofden P&O, personeels-
adviseurs en beleids-
medewerkers

3 juni

09:15 - 12:00

Masterclass Strategische Personeelsplanning

Scenarioplanning
Praktische kennismaking met scenarioplanning; een actieve werkvorm waarin u verschillende toekomstscenario’s voor uw organisatie formuleert.
Hoofden P&O, P&O, MT-leden

10 juni

9:30 - 12:00

Groninger Intersectoraal mobiliteitsnetwerk

Ongeveer 30 zeer enthousiaste en gedreven experts van diverse organisaties uit de regio Groningen en Friesland zet zich actief in om de mobiliteit van werknemers te bevorderen. Organisaties die zijn aangesloten openen hun deuren voor elkaar en bieden elkaar hulp.
Mobiliteits-adviseurs, medewerkers P&O en hoofden P&O

12 juni

10:00 - 12:30

Drents Mobiliteitsnetwerk “Drenthe Draait”

In Drenthe werkt een 15-tal experts hard samen aan het bevorderen van de mobiliteit in hun regio. Aangesloten organisaties openen hun deuren voor elkaar en bieden elkaar hulp. Vier keer per jaar is er een bijeenkomst waar uitwisseling en netwerken centraal staat.
Mobiliteits-adviseurs, medewerkers P&O en Hoofden P&O

12 juni

13:00 - 15:00 vrije inloop

Inloopspreekuur Loopbaan en advies

Het inloopspreekuur is bedoeld voor mensen met vragen over o.a.: CV, sollicitatiebrief, netwerktips, sollicitatietips, sollicitatiegesprek, ik wil wat anders, maar waar begin ik?

Uitsluitend medewerkers
van bij ZPN aangesloten organisaties

12 juni

9:30 - 16:30

Leergang Arbeidsrecht, Vitaal Verder

Regisseur van uw verzuim
Deze dag gaan we dieper in op de rollen van de verschillende spelers in het verzuimproces, zoals die van bedrijfs-/verzekeringsarts, arbeidsdeskundige, leidinggevende en verzuimcoördinator.
Hoofden P&O, personeels-
adviseurs en beleids-
medewerkers

19 juni

13:00 - 16:30

Veranderingen communiceren en communicatie veranderen

Deze bijeenkomst gaat over communiceren van veranderingen in de langdurige zorg, met extra aandacht voor de veranderingen ten gevolge van de hervorming langdurige zorg.
Leden PR-netwerk

19 juni

13:30 - 16:00

Netwerkbijeenkomst Gezond & Zeker

Informatie volgt.

Arbocoördinatoren en belangstellenden

24 juni

14:00 - 16:30

Wet Werk en Zekerheid - klaar voor de toekomst?

De nieuwe Wet Werk en Zekerheid voorziet in een volledig nieuw ontslagrecht. Deze informatiebijeenkomst organiseert ZorgpleinNoord samen met Hanze advocaat.
Hoofden P&O, personeels-
adviseurs en beleids-
adviseurs en geïnteresseerden.

24 juni

9:30 - 16:00

Training Google Analytics

ZorgpleinNoord organiseert samen met Storm Academy een ééndaagse basistraining Google Analytics speciaal toegesneden op zorg en welzijn. U leert waarvoor u Google Analytics kunt inzetten. U leert webstatistieken op de juiste wijze te interpreteren en kunt online marketingcampagnes doormeten.
Geïnteresseerden van bij ZorgpleinNoord aangesloten organisaties

21 augustus

13.30 - 15.30

Gebruikersbijeenkomst Wervingspakket Lite

Tijdens de gebruikersbijeenkomst willen wij informatie en praktische tips uitwisselen met de personen die gebruik maken van de Lite versie ZorgpleinNoord.

Gebruikers Wervingspakket lite-versie
ZorgpleinNoord - Rummerinkhof 2 - 9751 SL - Haren - T 050 - 57 57 470 - E info@zorgpleinnoord.nl

Advies en ledenvoordeel