ZorgpleinNoord onderzoekt, adviseert en verbindt.

Home Over ZPN Inloggen
ZorgpleinNoord | Grootste werkgeversverband zorg & welzijn Noord-Nederland

Duurzame inzetbaarheid

Organisaties die werk maken van de gezondheid, betrokkenheid en ontwikkeling van hun medewerkers, plukken daar de vruchten van. Het zorgt voor meer werkplezier, minder ziekteverzuim en een hogere arbeidsproductiviteit. Beleid gericht op duurzame inzetbaarheid gaat over:

  • Gezondheid en (werk)geluk
  • Vakkennis en vaardigheden
  • Balans werk-privé
  • Motivatie en commitment


Duurzame inzetbaarheid
Duurzaam inzetbare medewerkers hebben het vermogen om productief en met plezier, nu en in de toekomst, het werk te doen en ander werk te vinden als dat nodig is of gewenst. Maar duurzame inzetbaarheid is niet alleen gebonden aan een persoon. Ook de werkcontext speelt een belangrijke rol als het gaat om het scheppen van voorwaarden die nodig zijn om in huidig en toekomstig werk met behoud van gezondheid en welzijn te kunnen (blijven) functioneren.


Waarom is de dialoog zo van belang
Naast dat werknemers de motivatie en positieve houding moeten hebben aan de slag te gaan met hun inzetbaarheid, moeten zij ook beschikken over de mogelijkheden om de geboden hulpbronnen en voorzieningen te benutten. Daarom is een belangrijk uitgangspunt van duurzame inzetbaarheid is dat de werkgever en werknemer samenwerken, waarbij een goede communicatie van essentieel belang is.


Duurzame inzetbaarheid al jaren een van de speerpunten is van ZorgpleinNoord. ZorgpleinNoord faciliteert zorg- en welzijnsorganisaties bij het organiseren van het inzetbaarheidsbeleid. Dit gebeurt in de vorm van netwerkbijeenkomsten en trainingen, door het bundelen van kennis, het aanbieden van effectieve instrumenten, individueel advies en afspraken met samenwerkingspartners.


Meer informatie
Neem voor meer informatie contact op met Wendy Koolhaas, projectcoördinator duurzame inzetbaarheid, tel: 050 5757470 of e-mail: w.koolhaas@zorgpleinnoord.nl

Advies en ledenvoordeel