ZorgpleinNoord onderzoekt, adviseert en verbindt.

Home Over ZPN Inloggen
ZorgpleinNoord | Grootste werkgeversverband zorg & welzijn Noord-Nederland

Cursus Aanpak werkdruk door ‘slim organiseren’ voor teamleiders door de Hanzehogeschool Groningen


De werkdruk wordt bovengemiddeld hoog ervaren in de gezondheids- en welzijnszorg. Bijna driekwart van de werknemers in de sector Zorg en WJK vindt dat de werkdruk over het afgelopen jaar is toegenomen. De helft van de werknemers ervaart het werk zelfs als hectisch (werknemersenquête zorg en welzijn, 2017). Ook geven 7 van de 10 werknemers aan dat er geen of onvoldoende maatregelen worden genomen om de werkdruk aan te pakken. Preventief moeten we hier iets mee doen, om gezondheidsklachten en verzuim te voorkomen. Dit vraagt om een proactieve aanpak!

Zelf aan de slag…?

Vanuit het lectoraat Arbeidsorganisatie en Arbeidsproductiviteit van de Hanzehogeschool Groningen wordt een methodiek aangeboden om u te ondersteunen in dit proces. Uitgangspunt is dat oplossingen voor werkdruk liggen in het eenvoudiger en slimmer organiseren van de zorg. De methodiek richt zich daarom op de verbetering van de organisatie van het werk en niet hoe de individuele teamleden omgaan met werkdruk. In deze flyer wordt u een aantrekkelijk aanbod gedaan om hiermee zelf aan de slag te gaan binnen uw eigen team.

Voor wie, en wat vraagt deelname

Het aanbod uit de flyer is specifiek gericht op teamleiders in de zorg die samen met het team aan de slag willen met het verlagen van de ervaren werkdruk en het efficiënter inrichten van het werkproces. De cursus vraagt een tijdsinvestering, geen financiële bijdrage.

De cursus

De cursus bestaat uit 2 delen en vindt plaats op donderdagmiddagen van 14.30 - 17.00 uur op locatie Meerwold te Groningen.
  • Deel I ‘In kaart brengen van de werkdruk’ bestaat uit 3 bijeenkomsten op 17 mei, 31 mei en 28 juni 2018.
  • Deel II ‘Ontwikkelen van oplossingsmaatregelen’ bestaat uit 5 bijeenkomsten op 6 en 27 september, 18 oktober, 8 en 29 november 2018.

Let op! Er is plaats voor een beperkt aantal deelnemers.

Lees de flyer voor meer informatie en opgave.

Advies en ledenvoordeel