ZorgpleinNoord onderzoekt, adviseert en verbindt.

Home Over ZPN Inloggen
ZorgpleinNoord | Grootste werkgeversverband zorg & welzijn Noord-Nederland

De Ergocoachtraining

De Ergocoachtraining

In deze cursus staat het in praktische zin aanleren van vaardigheden centraal. Kernbegrippen hierbij zijn: initiëren van beleid, uitvoeren van observaties van werksituaties, vastleggen van gedrag van de medewerkers, ergonomische omstandigheden en hulpmiddelen en het borgen van veranderingen.

Inhoud van de training

De scholing zal zoveel mogelijk betrekking hebben op de eigen specifieke situaties van de ergocoaches met als doel het leren oplossen van de problemen in fysieke sfeer op de afdeling op basis van de praktijkrichtlijnen. Tijdens de training behandelen we de volgende punten:

  • Taken en verantwoordelijkheden van de ergocoach
  • Programma uitgangspunten (anti-lifting, ASE, regelmogelijkheden, probleemaanpak)
  • Basisprincipes belasting vermijdend gedrag
  • Basisprincipes van Fysieke belasting
  • Observatie, analyse en beoordeling van fysiek gedrag m.b.v. observatieprotocol (gebaseerd op de programma uitgangspunten)
  • Instrumenten bij preventie van fysieke belasting
  • Feedback vaardigheden (algemeen niveau)
  • Tilthermometer en Risicoradar
  • Komen tot het begin van een plan van aanpak


Tussen de tweede en de derde training (2 weken hiertussen) moet een observatie huiswerkopdracht worden uitgevoerd die op de derde sessie zal worden besproken.

De scholing wordt zoveel mogelijk geënt op de anti-liftingbenadering, de basisprincipes voor het vermijden van fysieke overbelasting en de regelmogelijkheden die binnen iedere situatie aanwezig zijn. Belangrijk hierbij is dat de Ergocoach geen trucjes leert, maar leert de basisprincipes toe te passen en niet gefixeerd is op standaardoplossingen. Als de situatie maar iets varieert dan werken deze vaak niet meer.

Middelen

Op de cursus zal een klapper met inhoudelijke informatie worden uitgereikt en een boek over transfervaardigheden op haptonomische basis, van de Kinesionomiegroep Noord Nederland. UCPG zorgt voor de trainingsfaciliteiten (UMCG en Meditech Center) en de hulpmiddelen.

Duur

De cursus duurt 3 x 4 uren (minimaal 2 weken tussen de cursusdagen met een huiswerkopdracht).

Wanneer?

Training voorjaar 2019
29 januari van 12.30 tot 16.30 uur Wenckebach Skills Center UMCG
5 februari van 9.00 tot 12.30 uur Wenckebach Skills Center UMCG
19 februari van 12.30 tot 16.30 uur Wenckebach Skills Center UMCG


Voor wie?

De cursus is bedoeld voor zorg- en welzijnsprofessionals, die op een afdeling of in een team de functie van ergocoach vervullen of gaan vervullen. Enige kennis met betrekking to ergocoaching is ten zeerste aanbevolen maar niet vereist. Maximaal 12 deelnemers.


Kosten en aanmelding

De Ergocoachtraining kost € 255,-- (inclusief materiaal, vrij van BTW). De cursus is geaccrediteerd voor 12 punten via het register van de V&VN.

De eigen bijdrage is niet geheel kostendekkend. ZorgpleinNoord draagt bij in de overige kosten vanuit de mantelovereenkomst met zorgverzekeraars.

De algemene voorwaarden zijn van toepassing.

Voor deze training geldt een minimum aantal aanmeldingen van 8. Bij te weinig aanmeldingen gaat de training niet door.

Meer informatie
Voor meer informatie en vragen kunt u contact opnemen met Wendy Koolhaas, projectmedewerker Duurzame Inzetbaarheid, tel: 050 5757470 of stuur een e-mail naar w.koolhaas@zorgpleinnoord.nl.


Advies en ledenvoordeel