ZorgpleinNoord onderzoekt, adviseert en verbindt.

Home Over ZPN Inloggen
ZorgpleinNoord | Grootste werkgeversverband zorg & welzijn Noord-Nederland

Inhoudelijke terugkoppeling conferentie ‘Verandering vraagt LEF!’

Dagvoorzitter Femke Wolthuis trok gelijk de aandacht na een korte introductie door Ida Grasdijk, directeur ZorgpleinNoord. Een interactieve meting onder de 80 deelnemers liet zien dat bijna velen duurzaam inzetbaar is, maar één op de drie van onze medewerkers niet. Ook slechts de helft van de aanwezigen betrekt diverse lagen bij het beleid gericht op duurzame inzetbaarheid. Hoe kom je tot een gedragen beleid?


Guido de Valk, expert in neuroleiderschap, laat zien dat duurzame inzetbaarheid vraagt om ons brein te managen. Dit is voor iedereen mogelijk, want de neuroplasticiteit van ons brein kan veranderen als gevolg van ontwikkeling, leren of ervaring. Guido laat zien hoe het brein werkt en hoe je het brein de juiste impulsen kunt geven om te veranderen. Maar ook dat ons brein voor 85% onbewust handelt en dat we daardoor vaak geleefd worden. Inzichten in de mechanismen die hieraan vooraf gaan, kunnen helpen de inzetbaarheid van onszelf en medewerkers te verhogen. Een faciliterende omgeving, die het onbe wust maken van de juiste keuze, geeft hierbij ondersteuning.


Workshops
Het Huis van Werkvermogen kan worden gebruikt inzicht te verkrijgen in de duurzaam inzetbaar binnen de organisatie. Hoe dit wetenschappelijk bewezen instrument via een webapp kan worden ingezet, wordt toegelicht door Jan Plat & Jobjan Blonk (Bewegen Werkt). Beleidsvoering op duurzame inzetbaarheid verschilt tussen organisaties, omdat de eigen unieke mix van mensen, processen en strategieën vraagt om een organisatie specifieke mix van maatregelen en initiatieven. Een gemene deler hierin zijn de vier verdiepingen en haar omgeving waarop het Huis van Werkvermogen is gebaseerd. Onderzoek wijst uit dat het gemiddelde werkvermogen hoger is wanneer er binnen organisaties beleid op het gebied van duurzame inzetbaarheid bestaat.

Quote deelnemer: “Het huis van werkvermogen is een heel mooi en toegankelijk instrument om op drie verschillende niveaus – individu, team en organisatie - te bepalen hoe mijn organisatie ervoor staat en waar ik prioriteit aan moet geven.”


Jan Anne van Dijk (Stichting Werk&Mantelzorg) laat ons zien dat één op de vier werknemers ook mantelzorger is binnen de sector Zorg&Welzijn. De ontevredenheid over de combinatie werk en mantelzorg is de afgelopen vijf jaren gestegen van 4 naar 15%. Mantelzorgers hebben behoefte aan aandacht en maatwerk, maar het onderwerp is in de afgelopen jaren tussen collega’s onderling minder bespreekbaar geworden. Daarentegen voeren leidinggevenden wel vaker het gesprek met medewerkers over mantelzorg, maar blijft beleidsvoering lastig en maatwerk.

Quote deelnemer: “Mij is duidelijk geworden dat ik ook veel mantelzorgers binnen mijn organisatie moet hebben en dat ik deze medewerkers zou kunnen ondersteunen door het aanbieden van informatie over de (on)mogelijkheden mbt wet- en regelgeving, subsidies, en persoonlijk afspraken.”


Het vitaliteitsbeleid van de deelnemers is letterlijk langs de meetlat gelegd door Sonja van Hamersveld (Charly Green). Onderling wordt kennis gedeeld over waar de organisatie staan en wat werkt. De dialoog tussen leidinggevende en medewerker op basis van gelijkwaardigheid en gedeelde verantwoordelijkheid lijkt hierin een sleutelbegrip te vormen. Dit vraagt echter wel om training van de leidinggevenden en medewerkers.

Quote deelnemer: “interactieve workshop, mooi om te horen van anderen waar ze mee bezig zijn en wat voor hun wel en niet werkt”.


De tien energizers die maken dat we energiek zijn en blijven worden in beeld gebracht door Esther Koning (Mind&Health). Bewustwording van de balans in je eigen energizers en hoe deze te beïnvloeden, geven handvatten om te werken aan vitaliteit en gezondheid. De discussie of je als werkgever in gesprek kunt gaan over de energizers – die vaak ook persoonlijk zijn - blijft een punt van aandacht. Als werkgever is het van belang te weten hoe medewerkers de juiste weg te wijzen indien er behoefte is aan ondersteuning op persoonlijk en/of privé gebied.

Quote deelnemer: “De workshop biedt inzichten waarmee je meteen aan de slag kan gaan. Pak je eigen radertje en begin vanavond met draaien”.


Dianne Jongsma & Margreet Euwes (Nij Smellinghe) laten zien hoe binnen hun organisatie een kapstok is opgezet ten aanzien van duurzaam inzetbaarheidsbeleid die aansluit bij de al bestaande missie en visie. Het ontwikkelproces heeft plaatsgevonden via een waarderende benadering naar de werkvloer, om zicht te krijgen wat er speelt, wat er al is en waaraan behoefte is. Met deze kennis is vanuit de positieve benadering van gezondheid een programma ontwikkeld onder het motto ‘aandacht werkt’. Hierdoor krijgt het beleid een structureel karakter en maakt dat er doorzettingskracht is ontwikkeld op medewerkers en management niveau.

Quote deelnemer: “Beleid vanuit de medewerkers en geen beleidsstuk maar beloften waarin met vijf punten wordt beschreven wat het beleid oplevert voor medewerkers is een insteek die mij heel erg aanspreekt.”


De middag wordt onderbroken door een actieve HaKA workshop waarin met hart en ziel wordt gewerkt aan de eigen vitaliteit en gezondheid. De opgedane tekorten worde aangevuld met gezond ‘brainfood’ hapje en drankje. De dag wordt afgesloten door ‘Willeke Alberti’ met haar levenslied ‘Samen Werken’.

Advies en ledenvoordeel