ZorgpleinNoord onderzoekt, adviseert en verbindt.

Home Over ZPN Inloggen
ZorgpleinNoord | Grootste werkgeversverband zorg & welzijn Noord-Nederland

Kijken in elkaars keuken: duurzame inzetbaarheid

In de regio zijn veel positieve initiatieven op het gebied van duurzame inzetbaarheid, om de huidige en toekomstige medewerkers te behouden. Deze initiatieven zijn zeer divers en op organisatieniveau georganiseerd. Wij ontvangen steeds vaker de vraag over kennisdeling op dit thema. Er is behoefte om, in kleine groepen, bij elkaar in de keuken te kunnen kijken. Dit om een beeld te krijgen hoe collega organisaties duurzame inzetbaarheid meenemen in hun beleid, de sfeer te proeven die dit met zich mee brengt en wat de genomen beslissingen voor medewerkers en cliënten betekenen. Door samenwerking kun je elkaar inspireren, innoveren en optimaliseren. Meld u nu aan om kennis te halen en/of te brengen. Op basis van de aanmeldingen en voorkeuren worden data vastgesteld.

Aanmelden

Aandacht voor duurzame inzetbaarheid is een noodzaak!

De huidige medewerkers zijn en blijven het belangrijkste kapitaal van een organisatie. Structureel aandacht voor duurzame inzetbaarheid is een noodzaak. Onze medewerkers zijn een constante waarde voor het waarborgen van kwalitatief hoogwaardige zorg en dienstverlening voor iedereen.

Meer informatie

Voor meer informatie en vragen kunt u contact opnemen met Wendy Koolhaas, projectmedewerker Duurzame Inzetbaarheid, tel: 050 5757470 of stuur een e-mail naar w.koolhaas@zorgpleinnoord.nl.


Advies en ledenvoordeel