ZorgpleinNoord onderzoekt, adviseert en verbindt.

Home Over ZPN Inloggen
ZorgpleinNoord | Grootste werkgeversverband zorg & welzijn Noord-Nederland

Loopbaanmodule

Hoe krijg ik zicht op mijn kwaliteiten, interesses en ambities?
Wil ik mij misschien weer eens oriënteren op de arbeidsmarkt?
Ben ik tevreden met hoe ik werk en privé nu combineer?
Wat biedt de zorg- en welzijnssector eigenlijk nog meer?
Of misschien een andere sector?

Heel normale vragen, die iedereen zichzelf wel eens stelt. Ook uw medewerkers. Natuurlijk wilt u goede medewerkers graag behouden, maar u wilt ze ook de kans geven zichzelf te ontplooien en stappen in hun loopbaan bieden. In veel CAO’s is loopbaanbeleid dan ook opgenomen. Want daar wordt u als werkgever uiteindelijk ook beter van: u behoudt gemotiveerde, betrokken en loyale medewerkers. Wilt u uw medewerkers ook de kans geven hun loopbaan onder de loep te nemen? Met de ‘loopbaanoriëntatie’ van ZorgpleinNoord kunt u dit nu aanbieden.

ZorgpleinNoord ondersteunt organisaties en medewerkers uit Zorg en Welzijn in Noord-Nederland op het gebied van mobiliteit, loopbaan en re-integratie. Naast mobiliteits- en adviesgesprekken en loopbaanadvies en re-integratie op maat biedt ZorgpleinNoord nu ook een nieuwe dienst, namelijk de Loopbaanmodule.

Wat houdt de Loopbaanmodule in?

In de loopbaanoriëntatie gesprekken komen verschillende zaken aan de orde, zoals loopbaanwensen, beroepen – en arbeidsmarktverkenning, competenties, solliciteren en netwerken. In het eerste gratis oriëntatiegesprek wordt geïnventariseerd welk doel de medewerker heeft. Op basis hiervan wordt een inschatting gemaakt van het aantal vervolggesprekken en welke middelen worden ingezet. Wellicht is het eerste gesprek al toereikend, maar gemiddeld worden zo’n drie tot zes gesprekken aangeboden. De adviseurs van ZorgpleinNoord, met kennis van de regionale arbeidsmarkt in zorg en welzijn en een groot netwerk, leveren maatwerk.

Meer informatie

Meer informatie vindt u in de informatiebrochures.

Meer informatie loopbaanmodule voor werkgevers (PDF)

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Loopbaan en Advies van ZorgpleinNoord, tel. 050 - 57 57 470.

Advies en ledenvoordeel