ZorgpleinNoord onderzoekt, adviseert en verbindt.

Home Over ZPN Inloggen
ZorgpleinNoord | Grootste werkgeversverband zorg & welzijn Noord-Nederland

Het sociaal akkoord (een selectie)

  • In 2014 en 2015 stelt het kabinet 300 miljoen euro beschikbaar ter ondersteuning van mobiliteit ‘van-werk-naar-werk’ en intersectorale scholing.
  • Per 1 januari 2015 ontstaat bij contracten voor bepaalde tijd na twee jaar (was drie jaar) of bij het vierde contract een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Na een onderbreking van zes maanden (was drie maanden) kan opnieuw een contract voor bepaalde tijd verleend worden.
  • In de zorg kunnen geen nul-uren contracten meer worden gebruikt.

Een gedetailleerde weergave van de voorgenomen maatregelen vindt u in:

Advies en ledenvoordeel