ZorgpleinNoord onderzoekt, adviseert en verbindt.

Home Over ZPN Inloggen
ZorgpleinNoord | Grootste werkgeversverband zorg & welzijn Noord-Nederland

Strategische personeelsplanning (SPP)

Aan de slag met strategische personeelsplanning

Wat is de koers van jouw organisatie, welke externe en interne ontwikkelingen voorzie je? Wordt het werk straks met meer of met minder mensen gedaan? En in welke functies dan? Over welke competenties moeten medewerkers nu en in de toekomst beschikken? Strategische personeelsplanning is vooral veel vragen stellen en die met elkaar (MT, leidinggevenden, HR) beantwoorden. Met strategische personeelsplanning heeft jouw organisatie een (cyclisch) instrument in handen om gerichter te kunnen sturen op een optimale bezetting van organisatie, afdeling en team, op korte en op lange termijn.
Strategische personeelsplanning is zeker geen wondermiddel, wel een hulpmiddel om de (niet altijd eenvoudige) vragen op gestructureerde wijze te beantwoorden en inzicht te krijgen in te ondernemen acties.


Aanbod Zorgpleinnoord

ZorgpleinNoord ondersteunt en begeleidt organisaties met verschillende activiteiten op het gebied van strategische personeelsplanning (SPP):

  • Masterclasses SPP
  • Lerend netwerk SPP
  • Procesbegeleiding SPP-trajecten
  • Adviesgesprekken
  • Maatwerk: workshops, themabijeenkomsten, presentaties (op locatie)
  • Begeleiding scenarioplanning


Neem voor meer informatie contact op met Karin Lutterop of Karin Doornbos, telefoon 050 575 74 70.

Advies en ledenvoordeel