ZorgpleinNoord onderzoekt, adviseert en verbindt.

Home Over ZPN Inloggen
ZorgpleinNoord | Grootste werkgeversverband zorg & welzijn Noord-Nederland

Lerend netwerk strategische personeelsplanning

In het lerend netwerk strategische personeelsplanning (SPP) komen vertegenwoordigers van zorg- en welzijnsorganisaties minimaal vier keer bij elkaar om kennis en ervaringen op het gebied van SPP te delen, waarbij de deelnemers zelf de agenda bepalen. Begin 2019 ronden we het huidige lerend netwerk SPP af. Een samenvatting van de bijeenkomsten vind je binnenkort op deze pagina.

In het voorjaar van 2019 starten we met een nieuw lerend netwerk SPP. Zin om mee te doen? Neem voor meer informatie contact op met Karin Lutterop of Karin Doornbos of bel 050 57 57 470.

Ervaringen lerend netwerk 2015-2016

Klik hier voor een samenvatting van de bijeenkomsten.

Advies en ledenvoordeel