ZorgpleinNoord onderzoekt, adviseert en verbindt.

Home Over ZPN Inloggen
ZorgpleinNoord | Grootste werkgeversverband zorg & welzijn Noord-Nederland

Bijeenkomst lerend netwerk SPP 2 juni 2015

Iedereen houdt een pitch over wat SPP volgens hem/haar inhoudt. Gezamenlijk concluderen we: zonder strategische visie geen SPP.

Een deelnemer uit het lerend netwerk neemt ons mee in het scenarioplanningstraject dat in haar organisatie uitgevoerd is. Bij scenarioplanning verken je de toekomst door te kijken hoe deze er in een aantal mogelijke varianten uit zou kunnen zien. Op basis van verhalende scenario’s worden kansen en bedreigingen voor een organisatie benoemd, die op hun beurt leiden tot het maken van strategische keuzes. Een voorwaarde voor scenarioplanning is dat het management er nadrukkelijk bij betrokken is. Het blijft belangrijk om op gezette tijden de scenario’s en hun strategische keuzes er weer bij te pakken om te kijken hoe het er nu voor staat. De belangrijkste opbrengst van scenarioplanning is het wendbaar maken van een organisatie en haar werknemers voor verandering.

Het boek ‘Wijzer in de toekomst: Werken met toekomstscenario’s van Jan Nekkers wordt besproken. Een praktisch en goed leesbaar boek dat je stapsgewijs kan volgen als je aan de slag gaat met scenarioplanning.

Advies en ledenvoordeel