ZorgpleinNoord onderzoekt, adviseert en verbindt.

Home Over ZPN Inloggen
ZorgpleinNoord | Grootste werkgeversverband zorg & welzijn Noord-Nederland

Bijeenkomst lerend netwerk SPP 24 september 2015

Een deelnemer uit het lerend netwerk heeft een leergang transitiemanagement gevolgd bij de Erasmusacademie o.l.v. Jan Rotmans. Ze houdt een presentatie over wat transitiemanagement is en hoe je het kan inzetten bij strategische personeelsplanning. Een transitie herken je aan de volgende gebeurtenissen: het huidige systeem werkt niet meer; een hardnekkig probleem komt steeds weer terug en er is een gevoel van chaos en urgentie. Onze verzorgingsstaat zou je als een voorbeeld daarvan kunnen zien. Momenteel brokkelt de verzorgingsstaat af, maar de nieuwe wereld is er nog niet.

Hoe moet je dan handelen? De oude wereld nog niet opgeven, maar wel beginnen met experimenten in de nieuwe nog te vormen wereld. Voorwaarde voor het laten slagen van deze experimenten is dat het radicaal genoeg is en je draagvlak creëert, zorg dat je aantal sleutelfiguren meekrijgt.

Advies en ledenvoordeel