ZorgpleinNoord onderzoekt, adviseert en verbindt.

Home Over ZPN Inloggen
ZorgpleinNoord | Grootste werkgeversverband zorg & welzijn Noord-Nederland

Bijeenkomst lerend netwerk SPP 31 maart 2015

Tijdens deze eerste bijeenkomst van het lerend netwerk SPP hebben we geïnventariseerd welke onderwerpen aan bod moeten komen en welke vragen we willen beantwoorden. Met de volgende thema’s, vragen gaan we aan de slag:

  • Een pitch houden over wat strategisch HR/SPP is.
  • Een ervaring uit de praktijk over het uitvoeren van scenarioplanning
  • Hoe krijg je draagvlak vanuit het management voor SPP?
  • Het delen van ervaringen en kennis van SPP tools. Wat is belangrijk in een tool en waar is deze beschikbaar?
  • Een praktijkcasus over HR3P van een organisatie die dit succesvol heeft geïmplementeerd.
  • Transitiemanagement
  • Inspirerende gastspreker over SPP
  • Boekbesprekingen door de deelnemers

Advies en ledenvoordeel