ZorgpleinNoord onderzoekt, adviseert en verbindt.

Home Over ZPN Inloggen
ZorgpleinNoord | Grootste werkgeversverband zorg & welzijn Noord-Nederland

Bijeenkomst lerend netwerk SSP 12 mei 2016

Tijdens de zesde en laatste bijeenkomst van het lerend netwerk SPP zijn de high lights van de publicatie Arbeidsmarkt Zorg &Welzijn Noord-Nederland 2016 gepresenteerd. Na een aantal jaren van krimpende werkgelegenheid trekt naar verwachting de vraag naar personeel weer aan in Noord-Nederland. Daarbij verschuift de vraag van werkgevers naar hoger gekwalificeerd personeel. Het aantal banen voor lager gekwalificeerd personeel blijft afnemen. Er is nu al een tekort aan hbo-verpleegkundigen.

Evaluatie van het lerend netwerk SPP:
• Deelname aan het lerend netwerk heeft ervoor gezorgd dat de deelnemers nu bewuster en actiever bezig zijn met SPP.
• Ervaringen van anderen bieden weer nieuwe inspiratie, bijvoorbeeld het praktijkverhaal over SPP en HR3P van een HR adviseur bij een onderwijsinstelling.
• De special met Hanneke Moonen (zie bijeenkomst 19 november) was een hoogtepunt.
• De actieve inbreng van de deelnemers werd door iedereen als zeer prettig ervaren.

Bij voldoende belangstelling starten we in 2017 met een nieuwe lerend netwerk SPP met nieuwe deelnemers.

Advies en ledenvoordeel