ZorgpleinNoord onderzoekt, adviseert en verbindt.

Home Over ZPN Inloggen
ZorgpleinNoord | Grootste werkgeversverband zorg & welzijn Noord-Nederland

SPP en HR3P bij een onderwijsinstelling

De vijfde bijeenkomst van het lerend netwerk SPP stond in het teken van Human Resources Performance Potentieel Portfolio (HR3P): Een HR-adviseur vertelt hoe SPP en HR3P geïmplementeerd zijn bij een grote mbo-instelling. Ze zijn begonnen bij een onderwijscluster waar naar verwachting een hoge pensioenuitstroom zou zijn. De SPP-analyse levert het inzicht op dat de uitstroom van gepensioneerden gelijkmatig over de verschillende teams verdeeld is en daarmee door de huidige bezetting opgevangen kan worden. Hierna is SPP organisatie breed uitgerold, met als eindresultaat een top drie van HR-vraagstukken die aangepakt gaan worden. De ervaring van de HR-adviseur met dit traject is dat SPP vooral inzichten oplevert, het structureert de chaos en brengt een gesprek op gang over gedeelde problematiek. Gedurende het traject is aandacht voor het proces belangrijk: hoe zorg je dat de goede vragen gesteld worden en leidinggevenden met elkaar in gesprek gaan? Daarbij is het belangrijk om het uitvoeren van SPP-acties ook behapbaar te houden voor een HR-afdeling; betrek mensen met frisse ideeën uit de hele organisatie bij het oplossen van de knelpunten. SPP is een cyclisch proces, gebruik het als een kapstok om naast de vaste onderdelen (formatie, kosten, uitstroom, toekomstvisie e.d.) ook informatie over nieuwe en actuele thema’s gezamenlijk te bespreken.


Advies en ledenvoordeel