ZorgpleinNoord onderzoekt, adviseert en verbindt.

Home Over ZPN Inloggen
ZorgpleinNoord | Grootste werkgeversverband zorg & welzijn Noord-Nederland

Anders organiseren met behulp van MBO-niveau 2

Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten
01-05-2018

De inzet van medewerkers op alle niveaus in brede functies op gebied van zorg en welzijn heeft de toekomst. ZZWD (Zorgcollectief Zuidwest-Drenthe) zet medewerkers met een MBO niveau 2 opleiding in voor functies met zorg-, welzijns- en voedingstaken.

Hiermee speelt ZZWD in op de huidige ontwikkelingen in de zorg waarin de leefwereld van de cliënt steeds meer het uitgangspunt is en uiteraard op de toenemende tekorten aan personeel. De presentatie van hun ervaringen leverde interessante gespreksstof op tijdens de themabijeenkomst 'Anders organiseren biedt mogelijkheden voor MBO-niveau 2’.

Aanwezigen gaven aan behoefte te hebben aan kennisdeling. ZorgpleinNoord gaat, als initiator en verbinder, door met het delen van voorbeelden, kansen en het inventariseren van belemmeringen. We kijken hierbij nauwkeurig naar de aansluiting van het onderwijs en de mogelijkheden van het gebruik van technologie.

Een vervolgbijeenkomst is in voorbereiding. U kunt zich als werkgever in zorg en welzijn vast aanmelden door een mailtje te sturen naar info@zorgpleinnoord.nl. U krijgt t.z.t. een uitnodiging toegezonden.


Wilt u meer informatie over actielijn 1 'Werken nu en in de toekomst' van RAAT?

Neem dan contact op met Paulien van der Meulen (p.vandermeulen@zorgpleinnoord.nl) of 050-5757470.

Wilt u meer informatie over RAAT?
Neem dan contact op met Wendy Koolhaas via 050-5757470.

Advies en ledenvoordeel