ZorgpleinNoord onderzoekt, adviseert en verbindt.

Home Over ZPN Inloggen
ZorgpleinNoord | Grootste werkgeversverband zorg & welzijn Noord-Nederland

Conferentie Visie op leren en werken in het sociale domein


Klik hier voor een terugblik op de conferentie 'Visie op leren en werken in het sociaal domein'

Geïnteresseerd in de vraag hoe we kunnen blijven beschikken over adequaat toegeruste sociale professionals in welzijn en zorg? Benieuwd hoe we leren en werken op een structurele manier kunnen vervlechten? Wilt u aanknopingspunten over hoe u het beleid op het gebied van werken en leren binnen uw eigen gemeente of organisatie vorm kunt geven? Kom naar de conferentie ‘Visie op leren en werken in het sociaal domein’ op 17 maart a.s. in het Atlas Theater in Emmen.

Masterclasses

Er worden 5 masterclasses aangeboden, waarvan u aan 2 kunt deelnemen.
1. Schoolmaken in de praktijk: Herman Reuvers, Hoofd Onderwijs bij de Politieacademie.
2. Hoe leer je burgers met een grote afstand tot de arbeidsmarkt in krimpgebieden uit deze situatie te komen?: Harry Wieringa, Clusterdirecteur Maatschappelijke Zaken gemeente Oldambt, samen met twee coreferenten uit het sociaal domein.
3. Professional in het sociaal werk: wat is dat en hoe word je dat? Betty de Groot, Bestuurssecretaris Tinten Welzijnsgroep.
4. De excellente professional in relatie tot excellent leiderschap: Marca Wolfensberger, Lector Excellentie in Hoger Onderwijs en Samenleving van de Hanzehogeschool Groningen.
5. Eigenaarschap in de zorgorganisatie van de 21e eeuw: Adriënne Wempe, Manager Onderzoek & Ontwikkeling van Zorggroep Alliade.

Uitgebreide informatie over de Masterclasses vindt u hieronder.

Voor wie?

Deze conferentie is bedoeld voor iedereen die vanuit zijn of haar functie binnen de (lokale) overheid, het onderwijs en zorg- en welzijnsorganisaties geïnteresseerd is in leren en ontwikkelen.


Programma op 17 maart

09.00 uur Inloop en inschrijving
09.30 uur Welkom door Johan Brongers (Voorzitter Raad van Bestuur Tinten Welzijnsgroep), Michèle Garnier (Dean Academie voor Sociale Studies Hanzehogeschool Groningen) en Ida Grasdijk, (Directeur-bestuurder ZorgpleinNoord)
09.45 uur Inleiding: Sociaal werk in een veranderende samenleving Hans Boutellier (Wetenschappelijk directeur van Verwey-Jonker Instituut en Hoogleraar Veiligheid & Veerkracht aan de Vrije Universiteit Amsterdam)
10.30 uur In gesprek met Doekle Terpstra (aanjager Zorgpact)
10.45 uur Masterclassronde 1
11.30 uur Pauze
12.00 uur Masterclassronde 2
12.45 uur Inspirerende afsluiter
13.00 uur Netwerklunch


Kosten

De kosten voor deelname aan deze conferentie bedragen €95,- per persoon. Wees er snel bij want er is slechts ruimte voor max. 150 deelnemers. De kosten worden na de conferentie in rekening gebracht. Tot 6 maart kunt u uw aan- melding kosteloos annuleren. Na die datum worden de kosten in rekening gebracht. Het is mogelijk dat u wordt vervangen door een collega, maar dan vragen wij u dit vooraf door te geven aan Sisca Sytema, via info@sytema.nu.


Locatie

De locatie is het Atlas Theater in Emmen, Raadhuisplein 100, 7811 AP in Emmen.

Klik hier voor een routebeschrijving.


Sprekers

Dagvoorzitter Eric van Oosterhout

Drs. Eric van Oosterhout is op dit moment burgemeester van de gemeente Aa en Hunze en wordt per 15 maart a.s. benoemd als burgemeester van de gemeente Emmen. Daarvoor was hij o.a. Hoofd van de afdeling Welzijn en Onderwijs van de gemeente Veendam en in deze gemeente was hij ook Gemeentesecretaris.

Spreker Doekle Terpstra

Doekle Terpstra was Voorzitter van het CNV en de HBO Raad. Daarnaast was hij lid van de landelijke commissie Transitie Sociaal Domein van de Rijksoverheid. Momenteel is hij aanjager van zowel Zorgpact als het Nationaal Techniekpact 2020.

Spreker prof. dr. Hans Boutellier

Prof. dr. Hans Boutellier is sinds 2003 Algemeen directeur van het Verwey-Jonker Instituut. Sinds 2014 heeft hij de eindverantwoordelijkheid overgedragen en is hij Wetenschappelijk directeur van het instituut. In 2016 is hij in het kader van het Institute for Societal Resilience (ISR) van de Vrije Universiteit benoemd tot Hoogleraar Veiligheid & Veerkracht.Masterclasses

1. Schoolmaken in de praktijk

De Politieacademie heeft in 2016 de leiderschapsopleidingen radicaal veranderd. Van het klassikaal aanleren van theorieën en vaardigheden, worden de nieuwe leidinggevenden, voordat ze daadwerkelijk de functie gaan vervullen, gekoppeld aan een zittende chef en begint zijn opleiding op de werkplek. Casuïstiek die dagelijks op het bord van de chef komt wordt als leercasus opgepakt en samen met een docent van de Politieacademie en medestudenten wordt kennis en kunde verzameld, veredeld en de casus opgepakt. Het oude ‘gilde leren’ in een nieuw jasje? Uiteindelijk gaat het natuurlijk om het leerrendement en het vergroten van het lerend vermogen binnen de Politie. Wat zijn de resultaten tot nu toe? Wat zijn de kritische succesfactoren? Herman Reuvers (Hoofd Onderwijs bij de Politieacademie) zal op bovenstaande vragen antwoord geven.

Herman Reuvers is Hoofd van de School voor Handhaving en het Centrum voor Handhaving en Mobiliteit van de Politieacademie.


2 Hoe leer je burgers in gebieden met veel afstand tot de arbeidsmarkt uit deze situatie te komen?
Hoe kun je bewoners uit sociaal zwakkere gebieden met een hoge werkloosheid en veel gezondheidsklachten leren uit deze situatie te komen? Wat heb je daar voor nodig? En hoe kun je de gemeenschap daarbij betrekken? Harry Wieringa (Clusterdirecteur Maatschappelijke Zaken gemeente Oldambt), Hester le Grand (Coach/trainer WerkPro) en Roelie Goettsch (Senior-adviseur Sociaal Werk Oldambt) zullen deze vragen vanuit ieders eigen perspectief beantwoorden.


Drs. Harry Wieringa is Clusterdirecteur Maatschappelijke Zaken bij de gemeente Oldambt.
Hester le Grand is Coach/trainer bij WerkPro.
Roelie Goettsch is Senior-adviseur Tinten Training & Advies.

3 Professional in het Sociaal Werk: wat is dat en hoe word je dat?
Er wordt veel gevraagd van professionals in het sociale domein. De Wmo heeft de inrichting en uitvoering behoorlijk opgeschud: andere doelgroepen, andere benaderingswijze nieuwe samenwerkingsrelaties, etc. De professional moet zichzelf bijna opnieuw uitvinden. Tintengroep geeft hen richting en ondersteunt zijn medewerkers in dit proces. Betty de Groot (Bestuurssecretaris Tinten Welzijnsgroep) gaat in deze masterclass in op de bouwstenen om van ‘een leven lang leren’ een succes te maken. Uitgaan van de kracht en het talent van mensen. Vertrouwen hebben in elkaar. Medewerkers duurzaam inzetten. Luister naar de ontwikkeldoelen binnen de organisatie. Niet ieder voor zich, maar samen


Drs. Betty de Groot is Secretaris van de Raad van Bestuur bij de Tinten Welzijnsgroep.


4 De excellente professional in relatie tot excellent leiderschap
In deze Masterclass wordt ingegaan op de vraag wat een excellente professional is; hoe onderscheidt de professional zich, welke rol speelt leren hierbij en hoe breng je professionals tot uitmuntende prestaties? Is er een profiel van de excellente professional in het domein van Welzijn (en Zorg)? Welke beelden hebben we daarbij? Ook is het tegelijkertijd interessant om nader in te gaan op de rol van de (excellente) leider. Deelnemers worden door Marca Wolfensberger (Lector Excellentie in Hoger Onderwijs en Samenleving van de Hanzehogeschool Groningen) uitgenodigd/ gestimuleerd om hierover na te denken en te reflecteren.

Dr. Marca Wolfensberger is Lector Excellentie in Hoger Onderwijs en Samenleving Hanzehogeschool Groningen en Honours- coördinator & Assistent-professor bij de faculteit Geowetenschappen aan de Universiteit Utrecht.

5 Eigenaarschap in de zorgorganisatie van de 21e eeuw
Alliade begeleidt per jaar maar liefst 1900 stagiaires in de organisatie van de in totaal 8000 medewerkers. Daar zijn we trots op. Alliade stelt haar medewerkers in staat om eigenaarschap te pakken op hun vakbekwaamheid. Adrienne Wempe (Manager Onderzoek & Ontwikkeling bij de Zorggroep Alliade) vertelt hoe dit mogelijk wordt gemaakt. Allereerst neemt ze je mee in de visie van Alliade op het gebied van leren en wat er verwacht wordt van de (toekomstige) zorgmedewerker van de 21e eeuw, maar ook wat medewerkers van Alliade kunnen verwachten. Vervolgens zal Adrienne in gaan op realisatie van de visie, de praktische inrichting van het 70-20-10 principe, welke uitdagingen er zijn en welke digitale hulpmiddelen Alliade beschikbaar


Mr. Adrienne Wempe-de Jong MPM is Manager Onderzoek & Ontwikkeling bij de Zorggroep Alliade en bussines owner van het project Kennr. Daarnaast is ze lid van de Raad van Toezicht van CVO Zuid-West Fryslân en is ze voorzitter van de Raad van Advies van Sits for Care Foundation. stelt om de visie mogelijk te maken.Deze conferentie past binnen de beweging Zorgpact.

Advies en ledenvoordeel