ZorgpleinNoord onderzoekt, adviseert en verbindt.

Home Over ZPN Inloggen
ZorgpleinNoord | Grootste werkgeversverband zorg & welzijn Noord-Nederland

Kennissessie UPDATE WGA & Wwz

11 april 2017, 09:00 - 13:00

11
Apr

De WGA-stelselwijziging en de Wet werk en zekerheid hadden in 2016 een turbulente aanloop en invoering. In deze bijeenkomst maken we met elkaar de balans op: wat hebben de twee grote ingrepen opgeleverd? Hoe ziet nu het speelveld eruit? Hoe zijn werkgevers in zorg en welzijn met succes omgegaan met de wijzigingen? Maar ook: welke uitdagingen vragen nog om aandacht of om een oplossing? En welke mogelijkheden heeft een zorgorganisatie uiteindelijk om praktisch en besparend invulling te geven aan de nieuwe werkelijkheid van arbeidsongeschiktheid en arbeidszekerheid?WGA-Stelselwijziging

De financiering van de WGA is vanaf 1 januari 2017 veranderd. De premieberekening voor de uitkering voor vaste en tijdelijke werknemers is gecombineerd. Tegelijkertijd is een aantal opmerkelijke systeemwijzigingen ingevoerd, vooral bedoeld om de positie van verzekeraars in de WGA-markt een impuls te geven. Welk gevolg heeft dit gehad voor de concurrentie tussen UWV en verzekeraars? Heeft dit zorgorganisaties daadwerkelijk betere financierings- en uitvoeringsopties voor de WGA opgeleverd? Het lijkt er sterk op van niet. In dit deel van de bijeenkomst blikt Aon vooral vooruit en neemt u mee in de verdere ontwikkeling van het stelsel de komende jaren. We laten zien dat met de juiste focus op duurzame inzetbaarheid wel degelijk sprake is van gunstige mogelijkheden en positieve vooruitzichten.

Wet werk en zekerheid

In een aantal stappen zijn maatregelen ingevoerd om ‘flex meer vast’ en ‘vast meer flex’ te maken. Daarnaast zou het ontslagsysteem goedkoper en gemakkelijker worden. Hoog tijd om na anderhalf jaar de balans op te maken. In sommige opzichten lijkt namelijk eerder een tegenovergesteld effect zichtbaar. Komt dat door de wet of door branche-specifieke situaties van krimp en reorganisatie. Hanze advocaat zal toelichten dat vooral het aannamebeleid in de zorg maakt dat de doelstellingen op het gebied van flex en vast niet worden gehaald. Daarnaast zal worden uitgelegd dat het ontslag wel degelijk goedkoper, sneller en gemakkelijker is geworden. Maar je moet daar wel wat voor doen! Hierbij wordt vooruit gekeken naar aandachtspunten en kansen om werkbare oplossingen te realiseren.

De sprekers, Bart Mol van Aon Risk Solutions en Frans Landstra van Hanze Advocaat, zullen kort stilstaan bij de Wet aanpak schijnconstructies (WAS) en de – vooralsnog stilgelegde – Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet Dba). Dit doen zij vanuit hun invalshoeken arbeidsongeschiktheidsrisico’s en arbeidsrecht en vanwege de raakpunten met WGA en Wwz.Voor wie:

De bijeenkomst is bedoeld voor hoofden en adviseurs P&O/HRM maar ook interessant voor financieel verantwoordelijken.

De bijeenkomst is exclusief voor aangesloten organisaties bij ZorgpleinNoord.Datum en tijd:

11 april 2017, van 09.00 uur tot ongeveer 13.00 uur (dagdeel met lunchgelegenheid)Locatie:

De bijeenkomst vindt plaats op 11 april 2017 in Nieuw Allardoog in Bakkeveen, Jarig van der Wielenwei 6, 9243 SH BakkeveenVoorlopig programma

09.00–09.15 uur: Ontvangst
09.15–09.30 uur: Welkomstwoord ZorgpleinNoord

09.30–10.30 uur: Update WGA en vooruitblik (Bart Mol, Aon Risk Solutions)

10.30–10.45 uur: Pauze
10.45–11.45 uur: Update Wwz en vooruitblik (Frans Landstra, Hanze advocaat)

11.45–12.00 uur: Vragen en discussie

12.00–13.00 uur: Afsluiting met een broodje, napraten met de sprekersterug naar het overzicht

Advies en ledenvoordeel