ZorgpleinNoord onderzoekt, adviseert en verbindt.

Home Over ZPN Inloggen
ZorgpleinNoord | Grootste werkgeversverband zorg & welzijn Noord-Nederland

Opleiding Arbeidsrecht in Zorg & Welzijn

Een must voor iedereen die te maken heeft met arbeidsrechtelijke zaken.


Met de Opleiding Arbeidsrecht in Zorg & Welzijn hebt u voor alle arbeidsrechtelijke aspecten van instroom, doorstroom en uitstroom van werknemers een gedegen en praktische basis voor uw dagelijkse werkzaamheden. De onderwerpen worden behandeld aan de hand van (actuele) wetgeving, zorg en welzijn cao’s, rechtspraak en boeiende praktijkvoorbeelden. Natuurlijk kunt u ook eigen casuïstiek inbrengen.


Doelgroep:
De opleiding arbeidsrecht is er voor medewerkers die met enige regelmaat te maken hebben met arbeidsrecht en daarvoor een grondiger basis willen hebben. Bijvoorbeeld: medewerkers P&O/HRM, medewerkers loonadministratie, teamcoaches, verzuimbegeleiders en teamleiders.


Tijdsinvestering:
3 dagen op donderdag (22 maart, 5 april en 26 april) van 9.30 tot 16.30 uur.
De opleiding kan niet in losse modules worden afgenomen. Na een succesvolle afronding van de leergang ontvangt u een certificaat van deelname.


Docenten: 3 advocaten van Hanze advocaat | specialist in arbeidsrecht.
De opleiding wordt wisselend verzorgd door een drietal vakspecialisten van Hanze advocaat. Hanze advocaat is al jaren het toonaangevende arbeidsrechtkantoor in zorg & welzijn in Noord en Oost Nederland. De advocaten die de leergang verzorgen hebben een jarenlange ervaring in zorg- en welzijnland en kunnen putten uit talloze praktijkvoorbeelden.


Programma:
Dag 1 - 22 maart 2018
Instroom: Alle ins en outs over het aangaan van een arbeidsovereenkomst (instroom)
Aan de orde komt onder andere:

 • De sollicitatieprocedure, wat kan en mag ik vragen en wat niet. Welke gegevens bewaar ik in het personeelsdossier. Screening van nieuwe medewerkers (verplicht vanuit Wkkgz), hoe werkt dit in de praktijk? Is een Verklaring omtrent Gedrag (VOG) verplicht en wat te doen als deze er niet tijdig is?
 • De essentiële onderwerpen in de arbeidsovereenkomst, waaronder bepaald/onbepaalde tijd, functieomschrijving, omvang dienstverband, proeftijd, opzegtermijn.
 • Welke gedragsregels/protocollen zijn handig om in de arbeidsovereenkomst op te nemen en hoe doet u dat?
 • Werken met een flexibele schil, de (on)mogelijkheden van flexcontracten op grond van de cao.
 • Wanneer dient u een aanstellingskeuring toe te passen?
 • Collectief arbeidsrecht, welke cao is van toepassing en welke gevolgen heeft dit voor de inhoud van de arbeidsovereenkomst? Mag u van de cao afwijken?
 • De leer-arbeidsovereenkomst, op welke wijze heeft u zekerheid dat deze overeenkomst eindigt wanneer de leerling stopt met de opleiding?


Dag 2 -5 april 2018
Doorstroom: Alles wat u moet weten over disciplinaire maatregelen, disfunctioneren en arbeidsongeschiktheid.
Aan de orde komt onder andere:

 • Hoe en wanneer bouwt u een arbeidsrechtelijk ‘dossier’ op, wanneer is er sprake van disfunctioneren en welke interventies moet u dan plegen? De arbeidsrechtelijke gevolgen van zelfsturing in de zorg.
 • Ziekte en arbeidsongeschiktheid, de rechten, plichten en procedures van de Wet Verbetering Poortwachter en Wet Werk en Zekerheid. Is er altijd sprake van arbeidsongeschiktheid of moet er een beroep worden gedaan op bijzondere verlofvormen uit de Wet arbeid en zorg.
 • Welke loonsancties bij een zieke werknemer die niet meewerkt aan de re-integratie.
 • Disciplinaire maatregelen bij ongewenst gedrag. Hoe pakt u dit aan en zijn hiervoor protocollen nodig?
 • Hoe werkt de ketenregeling precies? Tellen tijdelijke urenuitbreidingen ook mee en hoe om te gaan met de ketenregeling bij dubbele contracten?
 • Wanneer kan de werknemer een beroep doen op urenvermindering of urenvermeerdering? Kunt u dat verbieden?
 • Wijziging van arbeidsvoorwaarden, wanneer kunt u dat doorvoeren?
 • Vakantiedagen, hoe voorkomt u dat werknemers enorme stuwmeren aan verlof opbouwen? Kunt u de werknemer bewegen/dwingen op verlof op te nemen?


Dag 3 – 26 april 2018
Uitstroom: Alles wat u moet weten over de beëindiging van de arbeidsovereenkomst.
Aan de orde komt onder andere:

 • Een reguliere beëindiging van de arbeidsovereenkomst, welke opzegtermijnen gelden er en hoe vindt de eindafrekening plaats.
 • Hoe kunt u een rechtsgeldig en kantonrechterproof ontslag op staande voet geven?
 • Geeft u een getuigschrift en referenties af bij een ontslag wegens ongewenste omgangsvormen. Mag dat?
 • De do’s and dont’s bij het berekening van de transitievergoeding. Scholingskosten, kunt u die nu wel of niet verhalen op de werknemer of in mindering brengen op de eventuele transitievergoeding?
 • Wanneer is er sprake van ernstig verwijtbaar gedrag van de werknemer?
 • Wat zijn de (on)mogelijkheden met betrekking tot de vaststellingsovereenkomst. Welke clausules moet u in de overeenkomst opnemen en welke zijn optioneel. Mag er wel een vaststellingsovereenkomst worden overeengekomen bij ziekte en hoe om te gaan met de meldingsplicht vanuit de WKGGZ.
 • Hoe zit het met het ontslag van een oudere werknemer? Wanneer loopt u een risico dat de Belastingdienst u een boete oplegt in het kader van de Regeling Vervroegd Uittreden (RVU)?
 • Hoe pakt u een ontslag aan op grond van bedrijfseconomische redenen? Is een sociaal plan altijd nodig of kan het ook anders?


Kosten
De kosten voor deelname bedragen € 975,- voor de gehele opleiding met 3 modules voor deelnemers van bij ZorgpleinNoord aangesloten organisaties. Deelnemers van niet-aangesloten organisaties betalen € 1050,- voor de gehele opleiding. De opleiding kan niet in losse modules afgenomen worden. De kosten zijn inclusief koffie, thee, fris, lunch en documentatie. Bij aanmelding via de website gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en ontvangt u een bevestiging.


Locatie
ZorgpleinNoord - Rummerinkhof 2, 9751 SL Haren

Advies en ledenvoordeel