ZorgpleinNoord onderzoekt, adviseert en verbindt.

Home Over ZPN Inloggen
ZorgpleinNoord | Grootste werkgeversverband zorg & welzijn Noord-Nederland

Module 2

Module 2: Zelfsturende teams & Flexibiliteit (numeriek & functioneel)
Hoe regel ik zelfsturing arbeidsrechtelijk en hoe krijgt u uw medewerkers in beweging
20 oktober 2016, 9.30-15.30 uur
(in samenwerking met Hanzeadvocaat)

Doelgroep: MT-leden, Managers P&O, Medewerkers P&O

Zelfsturende teams, hoe regel ik dat arbeidsrechtelijk?:
In het ochtendgedeelte komen de arbeidsrechtelijke consequenties van zelfsturende teams aan de orde. Wat zijn de juridische probleempunten in de praktijk? Hoe regel je het verzuimmanagement, hoe wordt het functioneren beoordeeld en vooral ook disfunctioneren. Hoe ga je om met houding en gedrag van de teamleden of ongewenst gedrag (bv pesten). Wat als het misgaat in de teamsamenwerking? Wat zijn de kaders die je mag meegeven aan het team en hoe stuur je daar op.

Functionele flexibiliteit in de zorg:
Wat mag er juridisch wel en niet? De toekomst van de zorg vraagt veel flexibiliteit van organisaties. Op alle terreinen dus ook op het gebied van inzet van medewerkers. Natuurlijk blijft een flexibele schil (= numerieke flexibiliteit) van groot belang om snel in te kunnen spelen op een wisselende vraag. We gaan kijken wat hierin de mogelijkheden nog zijn. Maar de echte winst zit in de functionele flexibiliteit van werknemers. Dus meer dynamiek bij de eigen medewerkers. Het loslaten van de vaste patronen als werktijden, locatie en werkzaamheden. Tegelijkertijd staat in de cao’s en de Wet Werk en Zekerheid juist dat u meer zekerheid moet geven en dat de mogelijkheden voor flexibiliteit worden teruggeschroefd.

Resultaten:
Na het volgen van deze module bent u in staat om het management te adviseren mbt de arbeidrechtelijke aandachtspunten bij zelfsturende teams. Vanuit het middaggedeelte hebt u meer gevoel over wat u van uw medewerkers mag vragen. Daarnaast hebt u handvaten aangereikt gekregen om hen in beweging te krijgen.

Vakdocent:
Frans Landstra is arbeidsrechtadvocaat en eigenaar van Hanze advocaat. Hij is gepokt en gemazeld in het arbeidsrecht. Hij is een veel gevraagd spreker (oa HR Zorgvisiecongres in december 2014 over Functionele Flexibiliteit en december 2015 over Zelfsturing) en is de juridisch adviseur van vele zorgorganisaties.

Advies en ledenvoordeel