ZorgpleinNoord onderzoekt, adviseert en verbindt.

Home Over ZPN Inloggen
ZorgpleinNoord | Grootste werkgeversverband zorg & welzijn Noord-Nederland

Module 3

Module 3: Actualiteiten arbeidsrecht, weer helemaal bij in wetgeving, regels en uitspraken
3 november 2016 9.30-15.30 uur (deze datum heeft het maximaal aantal deelnemers bereikt)
10 november 2016 9.30-15.30 uur
(in samenwerking met Hanzeadvocaat)

Doelgroep: Medewerkers P&O, Teamleiders

U wordt in één dag helemaal bijgepraat met betrekking tot alle in 2016 ingevoerde nieuwe en aangepaste Wet & Regelgeving en daarnaast met alle voor zorg P&O-ers relevante uitspraken en juridische ontwikkelingen.

Ochtend: Actualiteiten Wet & Regelgeving.
In het ochtendgedeelte behandelen we met name de (eerste ervaringen met de) volgende wetten:
Wijzigingen in de WW, minder opbouw van rechten en zwaardere verplichtingen
• Wet Klachten Klachten en Geschillen in de Zorg (Wkkg) (deze wet heeft grote gevolgen voor de werkwijze van P&O-ers in de zorg, oa dankzij toegenomen verplichting mbt de VOG en de meldingsverplichtingen)
• Wet Flexibel Werken (o.a. Eenmaal per jaar mag iedere medewerker een verzoek indienen voor een andere werkplek en andere werktijden, hoe verhoudt zich dat met zelfsturende teams)
• Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (de nieuwe VAR verklaring, waar moet u op letten en wanneer moet u er echt mee aan de slag?)
• Wet Doorwerken na AOW-gerechtigde leeftijd
• Participatiewet
• Zorg Cao's, een update mbt samenloop van Transitievergoeding, Sociaal Plan en activeringsregeling/wachtgeld

Middag: Actualiteiten Rechtspraak, weer helemaal bij in uitspraken
• De stroom uitspraken (inmiddels ook in Hoger Beroep) over de WWZ groeit gestaag. Er ontstaat langzaam maar zeker enige lijn in de vraag wanneer je mag ontslaan obv disfunctioneren en een verstoorde verhouding. Daarnaast wordt duidelijker wanneer een ontslag op staande voet mogelijk is en of er dan de Transitievergoeding betaald moet worden. Ook is er veel discussie over de betaling van de Transitievergoeding na twee jaar ziekte. Aan de hand van de recente uitspraken leggen we u uit wat de stand van zaken is.
• Ook andere voor de zorg relevante uitspraken komen aan de orde. Specifieke aandacht is er daarbij voor uitspraken mbt grensoverschrijdend gedrag, verslavingsproblematiek, verhouding werk/privé, bedrijfseconomisch ontslag.

Resultaten:
Na het volgen van de module bent u weer helemaal bij voor wat betreft alle regelgeving met betrekking tot de zorgrelevante wetten en uitspraken.

Vakdocent:
Annelies Baas is als arbeidsrechtadvocaat werkzaam bij Hanze advocaat. Ze adviseert en procedeert onder andere voor zorgorganisaties. Annelies heeft een schat aan praktische informatie mbt wetgeving, cao’s en de toepassing in de praktijk.

Advies en ledenvoordeel