ZorgpleinNoord onderzoekt, adviseert en verbindt.

Home Over ZPN Inloggen
ZorgpleinNoord | Grootste werkgeversverband zorg & welzijn Noord-Nederland

Training Privacy & Medisch beroepsgeheim

Iedere zorgverlener heeft te maken met het recht op privacy van de cliënten. Enerzijds vanwege de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), anderzijds vanwege het medisch beroepsgeheim geregeld in diverse wetten.

Sinds de invoering van de AVG zijn zorgverleners opnieuw actief met het waarborgen van privacy. Dit leidt tot veel vragen over het verwerken en verstrekken van (medische) persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens mag ik verwerken, aan wie mag ik wanneer persoonsgegevens verstrekken en hoe zorg ik ervoor dat dit alles conform de daarvoor geldende regels verloopt?

In deze training van 1 dag krijgt u antwoord op deze vragen vanuit de AVG gecombineerd met specifieke wetten zoals de WGBO, Wet BIG, Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens, WMO, Jeugdwet, Participatiewet en de regels van het beroepsgeheim en de beroepsnormen. Daarnaast gaat u naar huis met concrete verbetermaatregelen voor uw praktijk.

Resultaat

Na de training:
 • Heeft u inzicht in de fundamenten van privacy en het beroepsgeheim in de zorg
 • Kan u beoordelen welke (medische) persoonsgegevens u mag verwerken en verstrekken
 • Verwerkt en vertrekt u (medische) persoonsgegevens conform wettelijke vereisten
 • Bent u in staat een privacy risico-inventarisatie (Basis Privacy PRI) uit te voeren

Basis Privacy PRI

Tijdens de training worden verschillende werkvormen ingezet. Naast kennisoverdracht is er gelegenheid tot het gezamenlijk analyseren van de kritische processen met behulp van de Basis Privacy PRI. Dit is een gestructureerde prospectieve privacy risico inventarisatie.

Programma

8:30 – 8.45 Ontvangst
8:45 – 9:00 Introductie
9:00 – 10:00 Inleiding privacy zorg
10:00 – 10:30 AVG in de zorg
10:30 – 10:45 Koffie/thee pauze
10:45 – 12:15 Medisch beroepsgeheim
12:15 – 13:00 Lunch pauze
13:00 – 13:30 Uitleg Basis Privacy PRI
13:30 – 14:30 Uitvoeren opdracht
14:30 – 14:45 Koffie/thee pauze
14:45 – 15-15 Plenaire bespreking
15-15 – 16-00 Uitvoeren opdracht
16:00 – 16:15 Terugkoppeling opdracht
16:15 – 16:30 Afsluiting

Accreditatie

Er is een accreditatie voor:
 • GGZ-agogen (GGZ)
 • Sociaal Agogen (AG)
 • Maatschappelijk Werk (WM)
 • Sociaal Juridische Dienstverleners (SJD)
 • Cliëntondersteuners (CO)
 • Aandachtsfunctionarissen (AF)
 • Sociaal Werk (SW)
 • Mantelzorgmakelaars (MZM)
 • Tandartsen
 • Mondhygiënisten

Op verzoek kan voor andere beroepsgroepen accreditatie worden aangevraagd zoals verzorgenden, verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen, jeugd- en gezinsprofessionals. (LET OP; accreditatie moet door ons vooraf aangevraagd worden, bij afmelding binnen twee weken voorafgaand aan de training worden deze kosten wel in rekening gebracht)

Wanneer

Dinsdag 12 februari 2019 8.30-16.30 uur
Dinsdag 5 maart 2019 8.30-16.30 uur

Voor wie

Zorgverleners en andere belangstellenden

Door wie

Frijlande, instituut voor privacy management, in samenwerking met mr. Regina Valk (Toba). Regina heeft jarenlange ervaring in de gezondheidszorg als jurist, beleidsadviseur en Functionaris Gegevensbescherming. Daarnaast is Regina vakdidactisch onderlegd.
Logo Frijlande
logo TOBA

Locatie

ZorgpleinNoord, Rummerinkhof 2, 9751 SL Haren

Kosten, aanmelden en overige informatie

De training kost voor leden van Zorgpleinnoord € 250,00 (exclusief accreditatiekosten en btw.)
Niet leden betalen €295,- (exclusief accreditatiekosten en btw.)

De prijs is inclusief materiaal, koffie/thee, lunch en bewijs van deelname. Kosten van accreditatie zijn gemiddeld € 200,-, afhankelijk van beroepsgroep en aantal. Bij meerdere aanvragen voor dezelfde beroepsgroep dalen de kosten. (LET OP; accreditatie moet door ons vooraf aangevraagd worden, bij afmelding binnen twee weken voorafgaand aan de training worden deze kosten wel in rekening gebracht)

Bij aanmelding via de website gaat u akkoord met de privacyverklaring en algemene voorwaarden waarin ook onze annuleringsvoorwaarden omschreven staan.

Advies en ledenvoordeel