ZorgpleinNoord onderzoekt, adviseert en verbindt.

Home Over ZPN Inloggen
ZorgpleinNoord | Grootste werkgeversverband zorg & welzijn Noord-Nederland

Workshop "Pensioen voor doorstroom"

23 maart 2017, 09:30 - 12:30

23
Mar

Het antwoord van PFZW op schaarste op de arbeidsmarkt en vraagstukken rondom stijgende pensioenleeftijd


Half januari vond bij ZorgpleinNoord een bijeenkomst plaats waarin werd vastgesteld dat bij visieontwikkeling op het personeelsbestand niet kan worden voorbij gegaan aan de zich ontwikkelende schaarste op de arbeidsmarkt. Sommige organisaties voelen deze druk op dit moment al. Dit roept om pro-actieve aandacht. Aan ZorgpleinNoord werd gevraagd mee te denken over oplossingsrichtingen.

De verhoging van de pensioenleeftijd, kan – als onderdeel van een generatie-aanpak – één van de oplossingen in dit vraagstuk zijn. Zorgplein Noord heeft PFZW HR Advies gevraagd dit met belangstellenden uit te werken in de workshop “Pensioen voor doorstroom”.

Verdiepingsworkshop Pensioen voor doorstroom
In de workshop “Pensioen voor doorstroom” geven Judith van Vlijmen en Monique Vos handvatten om oudere werknemers – bij wie op korte termijn (meestal rond gemiddeld 6 jaar) volledige uitstroom door pensionering is te verwachten – deels langer aan de slag te houden. De workshop biedt feitelijke kennis over de PFZW-regeling, over relevante fiscale wetgeving en biedt inzicht hoe andere sectoren arbeidsvoorwaardelijke oplossingen voor het generatievraagstuk hebben bedacht.

Met die kennis gaan we aan de slag om te kijken of de generatieregeling ook voor de bij Zorgplein Noord aangesloten organisaties mede voor het schaarste-vraagstuk een passend instrument kan zijn. “Waar moet je op letten bij de vormgeving van een regeling?” en “Hoe pak je dat aan?”. Kortom, de workshop biedt kennis en inspiratie. En, zo mogelijk, trekken we de eerste lijnen voor een aanpak binnen de eigen organisaties.

Programma
In een tijdsbestek van circa 3,5 uur vindt er een mix plaats van kennisoverdracht, het bespreken van casuïstiek en een brainstorm. De kennisoverdracht is gericht op de thema’s:
  • Pensioen: welke mogelijkheden biedt de PFZW-regeling bij de groep 60+ om eerder te stoppen met werken, gedeeltelijk te stoppen met werken of bij vrijwillige voortzetting? En welke mogelijkheden biedt dat om jongere medewerkers aan te trekken, of grotere contracten te bieden?

  • Arbeidsvoorwaarden: wat is de generatieregeling en welke andere regelingen worden in de praktijk gehanteerd?
  • Fiscale aspecten: wat zijn relevante fiscale aspecten bij het maken van beleid en regelingen voor deze groep werknemers?
  • Zachte kant: welk gesprek voer ik met mijn medewerkers?

In de brainstorm gaan we aan de slag met de generatieregeling: zou dit een oplossing bieden voor de eigen organisatie?

PFZW HR Advies
PFZW verzorgt sinds enkele jaren workshops en voorlichtingsbijeenkomsten voor zowel individuele werknemers als voor werkgevers (afdelingen zoals HR/P&O). De focus van deze workshops voor werkgevers ligt primair op de rol van de arbeidsvoorwaarde pensioen en de overige arbeidsvoorwaarden die gebruikt kunnen worden om het uitlopen van de loopbaan van de medewerker op een goede en gezonde wijze te faciliteren.

Voor wie?
Medewerkers P&O, teamcoaches, verzuimbegeleiders, beleidsmedewerkers.

Kosten
De kosten voor deelname bedragen € 85,- voor deelnemers van bij ZorgpleinNoord aangesloten organisaties. Deelnemers van niet-aangesloten organisaties betalen € 105,-. De kosten zijn inclusief koffie, thee, fris, lunch, syllabi en (overige) documentatie. Het maximale aantal deelnemers is 20.

Locatie
ZorgpleinNoord - Rummerinkhof 2, 9751 SL Haren

terug naar het overzicht

Advies en ledenvoordeel