ZorgpleinNoord onderzoekt, adviseert en verbindt.

Home Over ZPN Inloggen
ZorgpleinNoord | Grootste werkgeversverband zorg & welzijn Noord-Nederland

Bestuurlijk Kennisnetwerk ZorgpleinNoord

Het Bestuurlijk Kennisnetwerk bestaat uit bestuurders van zorg- en welzijnsorganisaties, onderwijs en gemeente/UWV. Centraal staan informatie-uitwisseling en visievorming betrekking hebbend op de regionale arbeidsmarkt van Noord-Nederland. Daarnaast functioneert het netwerk als stuurgroep van het Regionale Actieplan Aanpak Tekorten (RAAT).

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Meta Kampen, manager Beleid & Ontwikkeling.

Advies en ledenvoordeel