ZorgpleinNoord onderzoekt, adviseert en verbindt.

Home Over ZPN Inloggen
ZorgpleinNoord | Grootste werkgeversverband zorg & welzijn Noord-Nederland

Bijeenkomst PR-Netwerk 23 juni 2015

voor communicatieprofessionals uit zorg, welzijn en gemeenten

“Wij willen de zorgspecialist aan de keukentafel ondersteunen in de boodschap”

Krijg ik nog die zorg die ik nodig heb? De centrale vraag die veel mensen stelden tijdens de zogenaamde keukentafelgesprekken. Gesprekken met cliënten over wat concreet de veranderingen in de zorg voor hem/haar gingen betekenen. De boodschap werd toen pas heel concreet: De decentralisatie van de zorgtaken van het Rijk naar de gemeenten is een bezuiniging. De zorg moet anders, met minder. Had de landelijke campagne ‘Nederland verandert/de zorg verandert mee’ moeten gaan over: Hóe anders en met wie?

Keten in het sociaal domein
Op 23 juni zaten communicatiespecialisten van een groot aantal noordelijke gemeenten en zorg- en welzijnsorganisaties bij elkaar. Ze keken terug en vooruit op het decentralisatieproces. Een bijeenkomst die ZorgpleinNoord nu ook voor de gemeenten organiseerde, naast de zorg- en welzijnsorganisaties. Samen de keten in het sociaal domein.

Zorgaanbieders en gemeenten zijn de afgelopen maanden druk aan de gang geweest om alle decentralisaties in goede banen te leiden. Gedurende het proces van decentralisatie kregen de gemeenten en zorgaanbieders nadrukkelijk met elkaar te maken. De communicatiespecialist was niet altijd aan het begin van het proces actief betrokken.

Jan Tilman van de gemeente Groningen en Audrey van den Berg van Icare deelden hun ervaringen hoe zij als communicatieadviseur het proces hadden beleefd en wat hun ideeën zijn om in hierin gezamenlijk op te trekken. Die wens bleek deze middag nadrukkelijk aanwezig: samenwerken, elkaar weten te vinden, om zo eenduidig de boodschap aan veelal dezelfde doelgroep te kunnen vertellen.

Verbinding zorg, welzijn en gemeenten
Meebewegen in het hart van veranderingsprocessen ook al is de horizon nog niet duidelijk. Een lastige opgave. Het gemeenschappelijk advies die middag voor de toekomst was: meer samenhang, tijdig contact, gefaseerd plannen waarbij de cliënt in de communicatie centraal staat. ‘We willen de zorgspecialist aan de keukentafel ondersteunen in de boodschap.‘ De aanwezigen waren ervan doordrongen dat degenen die de boodschap heel concreet moesten vertellen aan de keukentafel een pluim hebben verdiend.

De communicatiespecialisten spraken de nadrukkelijke wens uit dat ZorgpleinNoord ook op het niveau van de communicatie de verbindende schakel moet zijn in de noordelijke zorg- en welzijnsketen. Deze bijeenkomsten blijven organiseren en elkaar blijven informeren over de ontwikkelingen.

Benieuwd naar de presentaties?
Alvin Sibbald; middagvoorzitter
Jan Tilman, communicatieadviseur gemeente Groningen
Audrey van den Berg, adviseur Marketing Communicatie Icare

Advies en ledenvoordeel