ZorgpleinNoord onderzoekt, adviseert en verbindt.

Home Over ZPN Inloggen
ZorgpleinNoord | Grootste werkgeversverband zorg & welzijn Noord-Nederland

Allemaal communiceren we met verschillende doelgroepen. Elke doelgroep zijn eigen boodschap, middelen, aanpak. Maar wist je dat binnen een doelgroep vaak verschillende generaties te onderscheiden zijn? Hoe kun je deze generaties typeren, herkennen en daarmee aanspreken? Vragen die belangrijk en interessant zijn, zodat we beter kunnen communiceren met belangrijke doelgroepen voor de toekomst! Daarom organiseren wij op 27 juni van 13:00 - 16:00 uur een workshop/proeverij over Generaties.
Doelstelling workshop
De workshop heeft tot doel de deelnemers inzicht te geven in de verschillende generaties en stof tot nadenken te geven over de waarden, opvattingen en handelwijzen van de verschillende generaties, en de impact daarvan op o.a. de samenwerking, communicatie en innovatie. Daarnaast heeft de workshop de doelstelling om samen met de deelnemers een toolbox te maken die eraan bij gaat dragen om de externe communicatie te optimaliseren in het kader van de werving.


Resultaten

- Kennis over de verschillende generaties waardoor er meer begrip over en weer ontstaat.
- Professionalisering van de deelnemers.
- Inzicht in de vooroordelen die er leven over de verschillende generaties en hierbij inzicht wat deze vooroordelen betekenen voor de innovatie & samenwerking
- Generatiebewust werken.
- Motivatie, inspiratie en betrokkenheid voor de organisatie.
- Inzicht waar generaties energie van krijgen en waar de energie weglekt.
- Ontwikkelen van een toolbox in het kader van werving.


Programma

Na een korte introductie van het programma en de doelstellingen, vinden de volgende activiteiten plaats:
1. Warming Up. Middels een energieke werkvorm zal duidelijk worden welke generaties er aanwezig zijn.
2. "Generatie - Elevator pitch".
Leden van de verschillende generaties gaan zelf ontdekken in welke tijdgeest ze zijn opgegroeid. Daarnaast gaan ze analyseren wat hun eigenschappen, waarden en belangrijkste uitdagingen zijn.
Wanneer ze dit ontdekt hebben zullen ze in een minuut tijd een Elevator pitch geven over hun eigen generatie. Op deze wijze leren de leden van de verschillende generaties hun eigen en elkaars leefwerelden kennen.
3. Generaties, vooroordelen en vooronderstellingen.
▪ De deelnemers expliciteren, op een creatieve en interactieve manier, hun beelden van de verschillende generaties.
▪ De deelnemers onderzoeken, op een speelse manier, of en hoe die beelden hun gedrag ten opzichte van de andere generaties sturen en gaan over deze beelden met andere generaties in gesprek. Dit aan de hand van thema's als samenwerking & innovatie.
4. Ontwikkeling toolbox. Samen met de deelnemers zullen we per generatie een toolbox gaan maken die bestaat uit handvaten in het kader van de werving.
5. Generatieleren in de praktijk. In dit onderdeel zullen wij laten zien hoe Generatieleren in de praktijk werkt en hoe dit perspectief ingezet kan worden als veranderaanpak.


Praktisch
Datum: Dinsdag 27 juni 2017
Tijdstip: 13:00 - 16:30 uur
Locatie: ZorgpleinNoord, Haren
Kosten: leden PR/Communicatienetwerk-gratis, niet leden-75 euro

De workshop wordt gegeven door Koffie&Bubbels, specialist in Generatie-leren.

Advies en ledenvoordeel