ZorgpleinNoord onderzoekt, adviseert en verbindt.

Home Over ZPN Inloggen
ZorgpleinNoord | Grootste werkgeversverband zorg & welzijn Noord-Nederland

Positioneren van de afdeling communicatie

Een communicatieafdeling die er toe doet!

Afdelingen hebben te maken met diverse uitdagingen: een zich snel ontwikkelend communicatieveld, complexe vragen vanuit en veranderingen in de eigen organisatie. En uiteraard de steeds urgentere vraag van accountability.


Reinder van Zandvoort van CP Positioneringsadvies nam 35 communicatieadviseurs (zorg, welzijn en gemeenten) mee in het vraagstuk hoe je dit kunt aanpakken. Hoe breng je de uitgangssituatie van je afdeling in kaart? En hoe kan je verbinding leggen met de strategie van je organisatie?

Ben je geïnteresseerd in de sheets van de presentatie over "het positioneren van de afdeling communicatie”?

Vraag deze dan op bij Reinder van Zandvoort via reinder@cppa.nl.

Advies en ledenvoordeel