ZorgpleinNoord onderzoekt, adviseert en verbindt.

Home Over ZPN Inloggen
ZorgpleinNoord | Grootste werkgeversverband zorg & welzijn Noord-Nederland

Andere aanpak medische zorg voor ouderen.

Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten
12-03-2018

Op initiatief van ZuidOostzorg, een zorgorganisatie in het zuidoosten van Fryslân, wordt vanuit ZorgpleinNoord een project voorbereid om te komen tot oplossingen voor het toenemend tekort aan SOG (specialist ouderen geneeskunde) binnen de ouderenzorg.


Door de toenemende vergrijzing, ouderen die langer thuis blijven wonen en de toenemende complexiteit van zorg en behandeling in verpleeghuizen verandert het werkterrein van de SOG. Er ontstaan allerlei nieuwe zorgvormen en zorgnetwerken tussen de 1e en 2e lijn waar ook de SOG bij betrokken is. De tijd lijkt rijp voor (ver)nieuw(d)e aanpak van de medische zorg voor ouderen in samenwerking met de SOG, verpleegkundig specialisten, maar ook huisartsen, basisartsen, medisch specialisten en andere zorgverleners (zoals zorgteams) in nauw overleg met ouderen.

Noordelijke VVT-instellingen, maar ook andere VVT-instellingen van andere werkgeversverbanden in RegioPlusverband worden hierbij betrokken, naast koepelorganisaties en een onderzoeksinstelling. De bedoeling is om goede pilotpraktijken in beeld te krijgen, kennis- en ervaringen te delen waarop verdiepend onderzoek plaats zal vinden.

Doelstelling is te komen tot nieuwe door de beroepsgroepen geaccepteerde standaarden op het terrein van de medische zorg voor ouderen.

Wilt u meer informatie over actielijn 1 'Werken nu en in de toekomst' van RAAT?

Neem dan contact op met Paulien van der Meulen (p.vandermeulen@zorgpleinnoord.nl) of 050-5757470.

Wilt u meer informatie over RAAT?
Neem dan contact op met Wendy Koolhaas via 050-5757470.

Advies en ledenvoordeel