ZorgpleinNoord onderzoekt, adviseert en verbindt.

Home Over ZPN Inloggen
ZorgpleinNoord | Grootste werkgeversverband zorg & welzijn Noord-Nederland

Anders werken en anders kijken biedt meer perspectief

Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten
01-05-2018 12 maart jl. werd Zijne Majesteit de Koning verwelkomt door Johan Brongers (Voorzitter Regioplus en voorzitter van de RvT ZorgpleinNoord). Het bezoek van Koning Willem-Alexander vond plaats in het kader van de start van de Week van Zorg en Welzijn. Deze week wordt jaarlijks georganiseerd door RegioPlus, waarin de veertien samenwerkende regionale werkgeversorganisaties zijn verenigd. Eerst werd een bezoek gebracht aan een woonlocatie van Middin en daarna aan de ‘Zorg en Welzijn bus’ die de hele week door het land reed.

Brongers: “Ik vind het geweldig dat de koning met zijn komst het belang van zorg en welzijn onderstreept. Hij sprak geanimeerd en met aandacht en liefde met de bewoners, medewerkers en vrijwilligers.”


Een geslaagd werkbezoek waaruit blijkt hoe belangrijk het is om aandacht te hebben voor de ontwikkelingen in zorg en welzijn, voor de medewerkers en vrijwilligers, maar ook voor de jongeren die kiezen voor zorg en welzijn. Zij kunnen allemaal heel goed aangeven wat hun ervaringen en dromen zijn, waarom ze deze keuze hebben gemaakt en hoe ze hun toekomst zien.

Zijne Majesteit de Koning verwelkomt door Johan Brongers


Brongers: “Dit is een mooi moment om de grote vraag naar medewerkers die organisaties hebben te combineren naar de wens van bijvoorbeeld de bewoners van Middin om aan de slag te kunnen. Als we op andere manieren gaan werken en op een andere manier willen kijken snijdt het mes aan twee kanten en werken we echt aan een inclusieve samenleving. We laten nog steeds te veel talent langs de kant staan. Daarom is het mooi dat in de regio’s hard aan deze arbeidsmarktproblematiek wordt gewerkt door de Regionale Aanpak Arbeidsmarkt Tekorten.”

Wilt u meer informatie over actielijn 5 'Imago van de sector' van RAAT?

Neem dan contact op met Meta Kampen via m.kampen@zorgpleinnoord.nl of 050-5757470.

Wilt u meer informatie over RAAT?
Neem dan contact op met Wendy Koolhaas via 050-5757470.

Advies en ledenvoordeel