ZorgpleinNoord onderzoekt, adviseert en verbindt.

Home Over ZPN Inloggen
ZorgpleinNoord | Grootste werkgeversverband zorg & welzijn Noord-Nederland

Denktank Schaarste op de Noordelijke arbeidsmarkt

07-02-2017

In de arbeidsmarktverkenning 2017 stelt ZorgpleinNoord een werkagenda voor. Op deze wijze werkt ZorgpleinNoord graag samen aan een toekomstbestendige en duurzame Noordelijke arbeidsmarkt voor de zorg- en wjk-sector. Welke onmisbaar is voor de leefbaarheid van Noord-Nederland. Een thema is de schaarste op de Noordelijke arbeidsmarkt.

Donderdag (19 januari) organiseerde ZorgpleinNoord een dialoog bijeenkoms met als thema 'Denktank schaarste op de Noordelijke arbeidsmarkt in de sector Zorg en Welzijn.' Maar liefst 27 deelnemers zijn met elkaar in gesprek gegaan over dit onderwerp. Regionale verbinding, imagoverbetering, krachten bundelen en samenwerken richting de politiek waren een aantal belangrijke bevindingen. Nu werken zorg- en welzijnsorganisaties samen met ZorgpleinNoord aan een gedeeld en gedragen actieplan om de schaarste aan personeel het hoofd te bieden. Lees meer

Vervolgdialoog 'Denktank Schaarste op de Noordelijke arbeidsmarkt'
Op 17 mei 2017 van 9.00 - 11.00 uur wordt de Vervolgdialoog 'Denktank Schaarste op de Noordelijke arbeidsmarkt' georganiseerd. Lees meer


Advies en ledenvoordeel