ZorgpleinNoord onderzoekt, adviseert en verbindt.

Home Over ZPN Inloggen
ZorgpleinNoord | Grootste werkgeversverband zorg & welzijn Noord-Nederland

Denktank voor onderwijsvernieuwing en vernieuwend opleiden

Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten
14-06-2018 In Actielijn 3 van RAAT staat onderwijsvernieuwing en vernieuwend opleiden centraal. Er zijn in Noord-Nederland al heel veel mooie initiatieven op dat gebied, maar dat weten organisaties lang niet altijd van elkaar. Door een denktank in te richten met zo’n dertig organisaties uit zorg, welzijn en onderwijs kunnen we initiatieven delen, samenwerking vinden en elkaar inspireren om goede voorbeelden ook toe te passen in andere regio’s in Noord-Nederland.

In de denktank:
  • Inspireren organisaties elkaar met good practices en onderzoeken we hoe we deze kunnen verbreden, verdiepen en/of opschalen.
  • Werken we samen rondom het vraagstuk horizontaal, verticaal of teamleren (najaar 2018)
  • Werken we samen rondom het vraagstuk kwantiteit en kwaliteit werkbegeleiding (najaar 2018)

Initiatieven delen en vraagstukken voorleggen

We nodigen organisaties van harte uit om hun initiatieven en vraagstukken te delen in de denktank. Samen kunnen we ze voorzien van tips en adviezen voor uitwerking, verspreiding of mogelijke opschaling. Hiermee dragen we in gezamenlijkheid bij aan onderwijsvernieuwing en vernieuwend opleiden in Noord-Nederland.

Neem hiervoor contact op met Stella Buurma via s.buurma@zorgpleinnoord.nl of bel naar 050-5757470.

Advies en ledenvoordeel