ZorgpleinNoord onderzoekt, adviseert en verbindt.

Home Over ZPN Inloggen
ZorgpleinNoord | Grootste werkgeversverband zorg & welzijn Noord-Nederland

Leidraad onderwijs in de praktijk

Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten
19-03-2018 Werkgevers en onderwijs geven aan dat onderwijs op een andere manier moet worden aangeboden, waarbij het onderwijs meer in samenwerking met de praktijk plaatsvindt. Dit om de kwaliteit van onderwijs en professionals te verhogen en tegelijkertijd een nieuwe doelgroep aan te spreken. Ook worden de huidige medewerkers in deze vorm van onderwijs gestimuleerd om te blijven leren.

Er zijn al diverse mooie initiatieven gestart of in ontwikkeling in Noord Nederland, maar wordt er nog weinig kennis aan elkaar overgedragen. Hierdoor moeten definities, succesvolle elementen, vernieuwende leermethodieken, randvoorwaarden, rollen en de invulling van een curriculum elke keer opnieuw beschreven en georganiseerd worden. Om op efficiëntere wijze de docent meer in de praktijk te krijgen wordt de Leidraad ‘Onderwijs in de praktijk’ ontwikkeld.

De leidraad biedt een handvat waarbij ruimte blijft bestaan voor een eigen identiteit. De ontwikkeling van de leidraad vindt plaats in samenwerking met NetwerkZon en Waardigheid & Trots.

Wilt u meer informatie over actielijn 3 'Opleiden en ontwikkelen' van RAAT?

Neem dan contact op met Stella Buurma (s.buurma@zorgpleinnoord.nl) of 050-5757470.

Wilt u meer informatie over RAAT?
Neem dan contact op met Wendy Koolhaas via 050-5757470.

Advies en ledenvoordeel