ZorgpleinNoord onderzoekt, adviseert en verbindt.

Home Over ZPN Inloggen
ZorgpleinNoord | Grootste werkgeversverband zorg & welzijn Noord-Nederland

Ministerie van VWS enthousiast over regionale ketenstage Verpleegkunde

Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten
01-05-2018

De Hoven vermeldt in haar communicatie dat het concept Ketenstage ‘Student volgt cliënt’ van de Hanzehogeschool als best practice opgenomen in het actieprogramma. Op dinsdag 17 april 2018 heeft Erik Gerritsen, Secretaris Generaal van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, een werkbezoek gebracht aan de Academie voor Verpleegkunde die deze vorm van stage heef geïnitieerd. De ketenstage biedt studenten de kans in 20 weken ervaring op te doen in de hele zorgketen. In plaats van een stage bij één organisatie volgen deze studenten de cliënt in het hele zorgproces. Deze nieuwe stagevorm is ontwikkeld in nauwe samenwerking met vier zorgorganisaties in de regio: De Hoven, Ommelander Ziekenhuis Groningen, Zorggroep Meander en Zorggroep Oosterlengte.

Kijk hier een film over Marion (student HBO-V) die de ketenstage volgtKetenstage als best practice

Het Ministerie van VWS is zo enthousiast over deze nieuwe stagevorm dat zij het concept als best practice heeft opgenomen in haar Actieprogramma ‘Werken in de zorg’. Daarnaast wordt dit stageconcept landelijk als één van de Koplopers aangemerkt binnen het Zorgpact.

Gerritsen benadrukte dat de ketenstage een goed voorbeeld is van de manier waarop verbeteringen in de zorg moeten plaatsvinden: geïnitieerd vanuit de praktijk en in samenwerking met zorgpartners. Het is niet aan de overheid om hierin een centrale en sturende rol te pakken. Hij geeft aan dat het wel de taak van de overheid is om dit soort initiatieven actief te ondersteunen, met name daar waar regelgeving en financiering de ontwikkeling ervan frustreren.Studenten volgen zorgtraject ouderen

De ketenstage ‘ Student volgt cliënt’ biedt studenten de mogelijkheid om het zorgtraject van de kwetsbare oudere te volgen en – waar nodig - verbetervoorstellen te doen. Dit vindt plaats doordat studenten hun ketenstage niet in één instelling volgen, maar iedere zes weken in een nieuwe zorginstelling. Dit kan variëren van thuiszorg en verpleeghuis tot revalidatie en ziekenhuis. Het voordeel is dat studenten een patiëntprobleem kunnen volgen in de praktijk en leren hoe de overdracht naar een volgende instelling plaatsvindt en waar eventueel verbeteringen nodig zijn. Bovendien krijgen studenten én zorgorganisaties meer zicht op de complexiteit van de zorgketen van de kwetsbare oudere en hoe organisaties zo optimaal mogelijk kunnen samenwerken.Enthousiast over ouderenzorg

Binnen de ketenstage krijgen studenten meer zicht op de uitdagingen van de ouderenzorg. Studenten die een ketenstage hebben gevolgd geven aan dat zij enthousiaster zijn geworden over het werken met deze doelgroep. Met als gevolg dat meer studenten na hun opleiding kiezen voor de ouderenzorg. Een prachtig neveneffect omdat de behoefte aan hbo-verpleegkundigen groeit, met name binnen de ouderenzorg.

(Bron: Persbericht de Hoven).

Wilt u meer informatie over actielijn 2 'Instroom en behoud van personneel' van RAAT? Of wilt u meer informatie over RAAT?

Neem dan contact op met Wendy Koolhaas via w.koolhaas@zorgpleinnoord.nl of 050-5757470.

Advies en ledenvoordeel