ZorgpleinNoord onderzoekt, adviseert en verbindt.

Home Over ZPN Inloggen
ZorgpleinNoord | Grootste werkgeversverband zorg & welzijn Noord-Nederland

Omrop Fryslân zet zich in voor realistische beeldvorming!

Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten
18-03-2018 Bron: website Omrop Fryslân
Omrop Fryslân heeft zich aangesloten bij de landelijke campagne ‘de Week van Zorg en Welzijn’, om de zorg een extra impuls te geven. Er zijn op dit ogenblik namelijk personeelstekorten en deze tekorten worden alleen maar groter de komende jaren. Daarom was er rondom de Week van Zorg en Welzijn extra aandacht voor allerlei facetten rondom de zorg.

​In de Week was de Omrop te vinden bij verschillende zorginstellingen om verhalen te maken. Om zo mensen enthousiast te maken voor het werken in zorg en welzijn. Alle dagen zijn persoonlijke portretten van medewerkers te zien in televisieprogramma Fryslân Hjoed. Van verpleegkundige in de thuiszorg tot GGZ medewerker, al het werk is even belangrijk.

Omrop Fryslân geeft op deze manier gehoor aan onze oproep om de verantwoordelijkheid te nemen voor de leefbaarheid in de regio. Er zijn prachtige verhalen gemaakt die een reëel beeld geven over het werken in zorg en welzijn. Op deze plek, www.omropfryslan.nl/soarch, zijn alle reportages te vinden.

Advies en ledenvoordeel