ZorgpleinNoord onderzoekt, adviseert en verbindt.

Home Over ZPN Inloggen
ZorgpleinNoord | Grootste werkgeversverband zorg & welzijn Noord-Nederland

Vanuit gezamenlijke visie aan de slag met concrete projecten

Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten
01-05-2018

Thomas Plochg, directeur van de Nederlandse Federatie voor Gezondheid, zette de leden van werkgroep actielijn 1 aan het denken over de huidige organisatie van zorg, wat het vraagt van de (toekomstige) professionals en de wijze van opleiden. Hij sprak over het benodigde 'synchroniseren van de zorg met de samenleving', maar ook over hoe de zorg verandert door technologie, big data en andere verdienmodellen.


De werkgroep van actielijn 1, onder leiding van voorzitter Suzanne Kruizinga, RvB Wilhelmina Ziekenhuis Assen, bestaat uit bestuurders van zorg- en welzijnsinstellingen, kennisorganisaties en onderwijs. Uitgaande van de veranderingen in de zorg die op ons af komen, gaat de werkgroep een gemeenschappelijke visie vormen. Zij gaan in samenwerking met de gehele regio aan de slag met concrete projecten en experimenten en willen stappen maken door kennisdeling en opschaling.


Op 12 juni vindt de tweede bijeenkomst van de werkgroep plaats.

Wilt u meer informatie over actielijn 1 'Werken nu en in de toekomst' van RAAT?

Neem dan contact op met Paulien van der Meulen (p.vandermeulen@zorgpleinnoord.nl) of 050-5757470.

Wilt u meer informatie over RAAT?
Neem dan contact op met Wendy Koolhaas via 050-5757470.

Advies en ledenvoordeel