ZorgpleinNoord onderzoekt, adviseert en verbindt.

Home Over ZPN Inloggen
ZorgpleinNoord | Grootste werkgeversverband zorg & welzijn Noord-Nederland

Zij-instroom pakket gepresenteerd: van RAAT naar Daad!

Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten
01-05-2018

Binnen RAAT willen we, samen met werkgevers en andere relevante partners, oplossingen creëren voor de personeelstekorten in zorg en welzijn. In samenwerking met UWV, gemeenten, ROC's en werkgevers zijn er maatwerk trajecten beschikbaar gekomen voor zij-instroom op verschillende niveaus. Met verschillende mogelijkheden voor subsidie en ondersteuning. Op 12 en 19 april vonden de eerste bijeenkomsten 'Van RAAT naar DAAD' plaats waarin de mogelijkheden aangeboden werden aan werkgevers in zorg en welzijn.In totaal bezochten meer dan 40 werkgevers de bijeenkomsten. Zij hoorden de mogelijkheden om subsidie voor scholing te ontvangen vanuit de middelen die beschikbaar zijn binnen SectorplanPlus. Daarnaast werden het aanbod en de mogelijkheden vanuit het UWV gepresenteerd, gevolgd door de mogelijkheden van scholing en begeleiding door de ROC’s.


Betrokkenen hebben geprobeerd werkgevers te inspireren en te faciliteren om met zij-instromers aan de slag te gaan. Veel werkgevers hebben het onderwerp al op de agenda staan en zijn actief bezig met zij-instroom, anderen denken er nog over na en gaan naar aanleiding van de bijeenkomsten kijken naar de mogelijkheden. Er zijn in ieder geval kandidaten beschikbaar om snel aan de slag te gaan. Mocht u als werkgever geïnteresseerd zijn, mail dan naar aanpaktekorten@zorgpleinnoord.nl

In het najaar vinden deze bijeenkomsten opnieuw plaats. U kunt zich als werkgever in zorg en welzijn alvast aanmelden door een mailtje te sturen naar info@zorgpleinnoord.nl. U krijgt ter zijner tijd een uitnodiging toegezonden.

Wilt u meer informatie over actielijn 2 'instroom en behoud' van RAAT? Of wilt u meer informatie over RAAT?

Neem dan contact op met Wendy Koolhaas via w.koolhaas@zorgpleinnoord.nl of 050-5757470.
Advies en ledenvoordeel