ZorgpleinNoord onderzoekt, adviseert en verbindt.

Home Over ZPN Inloggen
ZorgpleinNoord | Grootste werkgeversverband zorg & welzijn Noord-Nederland

Zorg en welzijn in Noord-Nederland pakt personeelstekorten samen aan!

Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten
28-01-2018

Persbericht


Op 18 januari hebben ruim 60 bestuurders uit de zorg- en welzijnssector, onderwijs en overheid het Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten (RAAT) omarmd. Met het regionaal actieplan (RAAT) wil initiatiefnemer ZorgpleinNoord voorkomen dat het personeelstekort nu en in de komende jaren een probleem wordt voor de leefbaarheid in Noord-Nederland. Het komende jaar worden de krachten gebundeld, versterking gezocht en nieuwe, innovatieve coalities gestimuleerd. Samenwerken, ook met partijen buiten de sector, en gezamenlijke (regionale) acties zijn nodig om de problemen écht aan te kunnen pakken, resultaten te boeken en een toekomstbestendige arbeidsmarkt op te bouwen.

Structurele oplossingen zoeken
ZorgpleinNoord heeft de aandachtsgebieden en oplossingsrichtingen voor het regionale actieplan opgehaald in samenwerking met zorg- en welzijnsorganisaties in Noord-Nederland. Het aanpakken van de tekorten staat hierbij centraal. Maar ook het opnieuw vormgeven van de arbeidsmarkt is noodzakelijk om een structurele oplossing te vinden.


Tekenen actieplan
In het Drents museum in Assen presenteerde ZorgpleinNoord het regionale actieplan en werd een samenwerkingsverklaring getekend door bestuurders en directeuren van zorg- en welzijnsorganisaties in Noord-Nederland. Daarmee tonen zij zich bereid om actief mee te werken aan het uitvoeren van het actieplan.

Maar ook dromen…
Wat zijn de dromen van bestuurders over het aanpakken van de tekorten?

Frank van der Linden (Zorggroep Tangenborgh) wil dat we stoppen met het benaderen van het vraagstuk vanuit werkgevers. Deelnemers aan een traject voor zij-instromers geven aan dat hun droom om in de zorg te mogen werken was uitgekomen. En daar gaat het over. Over de passie van medewerkers. Zij leveren een bijdrage aan het levensgeluk van kwetsbare mensen. Zij moeten centraal staan, niet de organisaties.

Jan van Iersel (NHL Stenden Hogeschool) pleitte voor het niet meer afsluiten van exclusieve contracten van zorgorganisaties met het onderwijs. “Laten we de studenten het brede spectrum van werken in zorg en welzijn zien om ze daarna zelf te laten kiezen. Dat moeten we echt met elkaar doen”.

Suzanne Kruizinga (Wilhelmina Ziekenhuis Assen): “Het is mijn droom dat wij in Noord-Nederland de voortrekkersrol pakken. Laten we zorgconcepten ontwikkelen die passen bij de demografische en maatschappelijke ontwikkelingen. En die recht doen aan de medewerkers! Stop met denken in organisaties, ketens en financieringsstromen.“


Samen pakken wij de tekorten aan! Foto vanuit de Statenzaal in het Drents museum in Assen.

Meer informatie over RAAT vindt u hier.

Wilt u in contact komen met projectleiders van de actielijnen, stuur dan een mailtje naar aanpaktekorten@zorgpleinnoord.nl

Advies en ledenvoordeel