ZorgpleinNoord onderzoekt, adviseert en verbindt.

Home Over ZPN Inloggen
ZorgpleinNoord | Grootste werkgeversverband zorg & welzijn Noord-Nederland

ZorgpactNoord: Samen innoveren in zorg en welzijn in Groningen, Drenthe én Friesland

14-09-2017

Door de fusie met Venturaplus is ZorgpactFriesland onder de hoede gekomen van ZorgpactNoord.Onlangs heeft ZorgpleinNoord besloten om de beide zorgpacten samen te vervolgen onder het ZorgpactNoord. ZorgpactNoord bundelt sindsdien de krachten van zorg- en welzijnsorganisaties, het beroepsonderwijs en de (lokale) overheid in Groningen, Drenthe én Friesland. ZorgpleinNoord vervult daarbij de rol van penvoerder en facilitator. Vanuit die rol zet ZorgpleinNoord zich in voor het zichtbaar maken en delen van bestaande en toekomstige samenwerkingsinitiatieven (good practices) in de regio, het bijeenbrengen van (potentiële) samenwerkingspartijen (bijvoorbeeld rond een bepaald thema) en het ophalen en agenderen van knelpunten uit het werkveld bij het samenwerken.


De afgelopen maanden is de website van ZorgpactNoord geactualiseerd en hebben we diverse initiatieven die nog niet op de website staan benaderd en bezocht voor deelname aan de ZorgpactNoord-beweging. De komende tijd voegen we deze nieuwe initiatieven toe. Dit proces is nog in volle gang. Daartoe doen we bij deze een oproep aan u allen: Meld uw initiatief ook aan!


Advies en ledenvoordeel