ZorgpleinNoord onderzoekt, adviseert en verbindt.

Home Over ZPN Inloggen
ZorgpleinNoord | Grootste werkgeversverband zorg & welzijn Noord-Nederland

Arbeidsmarktinformatie Zorg en Welzijn Noord-Nederland

Factsheet vacatureontwikkeling eerste halfjaar 2018 (PDF)
In de eerste helft van 2018 stonden er weer meer vacatures open dan in dezelfde periode in de afgelopen vijf jaren. In deze factsheet vindt u meer informatie over de vacatureontwikkeling naar branche, functiegroep en provincie.
ZorgpleinNoord, september 2018

Factsheet ontwikkeling in- en uitstroom van zorg- en wjk-personeel in Noord-Nederland (PDF)
In deze factsheet vindt u meer informatie over de in- en uitstroom van personeel naar branche, leeftijd en reden van in- en uitstroom.
ZorgpleinNoord, juni 2018

In 2017 steeg het aantal geplaatste vacatures op de website van ZorgpleinNoord naar een nieuwe recordhoogte. Deze factsheet toont u het aantal vacatures per provincie, branche en functiegroep.

Factsheet arbeidsmarkt zorg en wjk Drenthe 2017 (PDF)
Factsheet arbeidsmarkt zorg en wjk Friesland 2017 (PDF)
Factsheet arbeidsmarkt zorg en wjk Groningen 2017 (PDF)

Deze factsheets tonen op hoofdlijnen de huidige stand van zaken op de arbeidsmarkt en de verwachtingen voor de toekomst per noordelijke provincie.
ZorgpleinNoord, december 2017


Arbeidsmarktverkenning Zorg & WJK 2017 (PDF)

De arbeidsmarktverkenning 2017 verschaft inzicht in de dynamiek op de Noordelijke arbeidsmarkt voor de zorg- en wjk-sector. Bij deze publicatie is een animatie gemaakt met de highlights van het arbeidsmarktonderzoek, geschikt voor een breed publiek.
ZorgpleinNoord, april 2017

Record aantal vacatures zorg en welzijn in Noord-Nederland (PDF)

In 2016 is het aantal geplaatste vacatures op de website van ZorgpleinNoord groter dan in de afgelopen jaren. Met deze factsheet geven we u inzicht in de toename per branche en functie.
ZorgpleinNoord, januari 2017


Regioportret Drenthe 2016 (PDF)

Regioportret Friesland 2016 (PDF)

Regioportret Groningen 2016 (PDF)

Deze Regioportretten geven per provincie de ontwikkelingen weer van de arbeidsmarkt voor zorg en welzijn.

E,til in opdracht van RegioPlus, november 2016.


Stijgend aantal vacatures zorg en welzijn in Noord-Nederland (PDF)
Afgelopen maanden nam het aantal vacatures op de vacaturesite van ZorgpleinNoord behoorlijk toe. Met meer dan 500 vacatures per maand in april en mei is het oude record uit maart 2008 verbroken. In deze korte publicatie wordt ingegaan op mogelijke oorzaken van de vacaturestijging.
ZorgpleinNoord, Karin Doornbos, juni 2016

Arbeidsmarktverkenning Zorg & Welzijn 2016 (PDF)
De arbeidsmarktverkenning 2016 is uit!. De arbeidsmarktverkenning schetst de ontwikkeling van de noordelijke arbeidsmarkt tot 2020 en presenteert een aantal oplossingsrichtingen die knelpunten op deze arbeidsmarkt kunnen verminderen. Download hier het rapport (PDF) en in een infographic.

Herstel vacatures zorg en welzijn in Noord-Nederland (PDF)
Na een daling trekt het aantal vacatures op de website van ZorgpleinNoord weer aan. De vacaturesite van ZorgpleinNoord is de vacaturesite voor Zorg en Welzijn in Noord Nederland, dus een goede graadmeter voor de ontwikkeling van alle zorg- en welzijnsvacatures in het noorden. Deze korte publicatie toont de vacature-ontwikkeling en geeft een verklaring voor het herstel van de noordelijke zorg- en welzijnsvacatures.
ZorgpleinNoord, Karin Doornbos, mei 2015

Arbeidsmarkt Zorg & Welzijn Noord-Nederland 2015 (PDF)
De arbeidsmarktverkenning inventariseert de belangrijkste arbeidsmarktontwikkelingen en geeft inzicht in de effecten van de hervormingen van de langdurige zorg en ondersteuning en jeugdzorg op de noordelijke arbeidsmarkt voor zorg en welzijn.
ZorgpleinNoord, februari 2015

Regionaal tabellenboek AZW 2014 (PDF)
In het tabellenboek kunt u de afzonderlijke regio's in Nederland met elkaar vergelijken op basis van de belangrijkste arbeidsmarktkenmerken van de sector zorg en welzijn.
Onderzoekprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW).

Factsheet Kennissessie Gemeente Centraal 2014 (PDF)
In het najaar van 2014 organiseerde ZorgpleinNoord in samenwerking met Vereniging Groninger Gemeenten en Vereniging Drentse Gemeenten vier regionale kennissessies voor bestuurders en beleidsmakers uit zorg, welzijn en gemeenten. Voor deze sessies is een factsheet ontwikkeld die inzicht geeft in de bevolkingsontwikkeling, arbeidsparticipatie, het zorggebruik en de werkgelegenheid van gemeenten in Groningen en Drenthe.
ZorgpleinNoord, september 2014.

Arbeidsmarktrelevant opleiden in Groningen en Drenthe (PDF)
De werkgelegenheid in zorg en welzijn is aan het dalen. Wat betekent dit voor de perspectieven van jongeren in opleiding? In deze korte publicatie wordt ingegaan op kansen en knelpunten en mogelijkheden om de afstemming tussen opleidingen en de arbeidsmarkt te verbeteren.
ZorgpleinNoord, Ellen Offers en Karin Doornbos, juni 2014

Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn Noord-Nederland 2014 (PDF)
De arbeidsmarktverkenning inventariseert de belangrijkste arbeidsmarktontwikkelingen en geeft weer met welke arbeidsmarktactiviteiten de verwachte personeelsoverschotten en –tekorten verkleind worden.
ZorgpleinNoord, januari 2014

Trends in zorg en welzijn (PDF)
Een artikel geschreven voor het ZorgpleinNoord Magazine, thema: dynamiek in zorg en welzijn.
Ellen Offers, oktober 2013

Veranderingen in de omvang en aard van de werkgelegenheid in zorg en welzijn (PDF)
Een aanvulling op het artikel 'Trends in zorg en welzijn Noord-Nederland'
Ellen Offers, oktober 2013

> Archief

Advies en ledenvoordeel