ZorgpleinNoord onderzoekt, adviseert en verbindt.

Home Over ZPN Inloggen
ZorgpleinNoord | Grootste werkgeversverband zorg & welzijn Noord-Nederland

Archief

Arbeidsmarktinformatie Zorg en Welzijn Noord-Nederland

Regioportret Drenthe 2014-2015 (PDF)
Regioportret Groningen 2014-2015 (PDF)
Deze Regioportretten geven per provincie de cijfermatige ontwikkelingen weer van de arbeidsmarkt voor zorg en welzijn. De bijbehorende infographic (PDF) biedt snel inzicht in de verschillen per regio. Meer informatie over de gebruikte prognose vindt u in de Toekomstverkenning Arbeidsmarkt van verpleegkundig, verzorgend en sociaal agogisch personeel 2015-2019 (PDF) van het landelijke onderzoeksprogramma.
E,til in opdracht van RegioPlus, oktober 2015.

Vacatureontwikkeling Noord-Nederland (PDF)
De vacaturesite van ZorgpleinNoord is de vacaturesite voor Zorg en Welzijn in Noord Nederland. Het aantal vacatures op de site is daarom een goede graadmeter voor de ontwikkeling van zorg- en welzijnsvacatures in onze regio.
ZorgpleinNoord, mei 2014

Regionaal tabellenboek AZW 2013 (PDF)
In het tabellenboek kunt u de afzonderlijke regio's in Nederland met elkaar vergelijken op basis van de belangrijkste arbeidsmarktkenmerken van de sector zorg en welzijn.
Onderzoekprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW), november 2013

Regioportret Groningen 2013 (PDF)
Regioportret Drenthe 2013 (PDF)
Regioportret Friesland 2013 (PDF)
Deze Regioportretten geven per provincie de cijfermatige ontwikkelingen weer van de arbeidsmarkt voor zorg en welzijn.
Samenstelling: E,til, in opdracht van: RegioPlus, eindredactie: ZorgpleinNoord en Venturaplus, november 2013.

Zuidoost-Drentse arbeidsmarkt van zorg en welzijn. Een regionaal arbeidsmarktonderzoek voor de zorg- en welzijnssector in Zuidoost-Drenthe (PDF)
Managementsamenvatting (PDF)
Scriptie Dominika Duplicka, maart 2013

Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn Noord-Nederland 2013 (PDF)
Een verkenning van de arbeidsmarkt in de zorg- en welzijnssector in Noord-Nederland, met oplossingenrichtingen voor arbeidsmarktvraagstukken.
ZorgpleinNoord, maart 2013

Factsheet Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn 2013 provincie Groningen (PDF)
Factsheet Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn 2013 provincie Drenthe (PDF)
Factsheet Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn 2013 provincie Fryslân (PDF)
Aanvullende informatie in tabel- en grafiekvorm per provincie bij Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn Noord-Nederland 2013
ZorgpleinNoord, maart 2013

Doorrekening Zorg Zwaarte Pakketten (PDF)
Een indicatieve doorrekening van de arbeidsmarkteffecten van de extramuralisering van de Zorg Zwaarte Pakketten (ZZP’s) 1 t/m 4.
RegioPlus, maart 2013

Toekomstvisie Arbeidsmarkt en Onderwijs Zorg Drenthe (PDF)
De rapportage van een onderzoek onder bestuurders van zorg- en welzijnsorganisaties en onderwijsinstellingen in Drenthe naar een gezamenlijke toekomstvisie.
Ellen Offers, december 2012

Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn 2012 (PDF)
Een verkenning van de arbeidsmarkt in de zorg- en welzijnssector in Noord-Nederland, met aandachtspunten voor arbeidsmarktbeleid.
ZorgpleinNoord, maart 2012

Uitstroom van personeel Zorg en Welzijn in Noord-Nederland onder de loep (PDF)
Ellen Offers, oktober 2009

Advies en ledenvoordeel