ZorgpleinNoord onderzoekt, adviseert en verbindt.

Home Over ZPN Inloggen
ZorgpleinNoord | Grootste werkgeversverband zorg & welzijn Noord-Nederland

Doorlopend uitstroomonderzoek

De huidige arbeidsmarkt van Zorg en Welzijn zorgt ervoor dat we voor een grote opgave staan. Aan de ene kant proberen we de personeelstekorten met de Regionale Actieplannen Aanpak Tekorten (RAAT) op te lossen door de instroom te verhogen. Maar aan de andere kant is het behouden van medewerkers voor de organisatie en de sector van even groot belang. We weten dat medewerkers vertrekken, maar we weten vaak nog niet waarom. Praktische en sturingsinformatie daarover is daarom essentieel om onnodig vertrek te voorkomen.

Elf samenwerkende regionale werkgeversorganisaties Zorg en Welzijn hebben met steun van de innovatiemiddelen vanuit het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een landelijk uitstroomonderzoek opgezet waar jouw organisatie aan kan deelnemen. Doel van het digitale onderzoek is om gegevens van vertrekkende medewerkers systematisch te analyseren. Waarom verlaten mensen jouw organisatie? En waar komen ze dan terecht?

Dankzij dit onderzoek krijg je inzicht in waarom medewerkers (in bepaalde functiecategorieën) vertrekken. Het levert je zowel kwalitatieve als kwantitatieve data op; denk bijvoorbeeld aan informatie over vertrekredenen, de tevredenheid over het werk, overwegingen bij het uit dienst gaan en de nieuwe werkbestemming. Met deze waardevolle sturingsinformatie kun je doelgericht verbeteringen aanbrengen in het strategisch personeelsbeleid. Daarnaast biedt het inzicht in de huidige stand van zaken en kun je jouw organisatie benchmarken met andere branches.De voordelen van deelnemen aan het digitale uitstroomonderzoek:

  • Eerlijke, vergelijkbare input met betrekking tot jouw organisatie
  • Stuurinformatie voor de eigen organisatie
  • Doorlopend inzicht in de resultaten
  • Een overzichtelijk dashboard dat enkel voor jouw organisatie zichtbaar is
  • Makkelijk te genereren managementinformatie
  • Uitvoering door onafhankelijk onderzoeksbureau met focus op hoge respons
  • Benchmarkmogelijkheden

Instappen kan heel eenvoudig

Alles rondom het uitstroomonderzoek is geregeld; je hoeft – behalve je organisatie aan te melden – verder niets te doen. De organisatie stuurt de vertrekkende persoon in kwestie een e-mail of sms met daarin een unieke link naar een online vragenlijst van jouw organisatie. Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer een kwartier en bevat vragen over onder andere de werkbeleving en (vermijdbare) vertrekredenen. Daarnaast worden er vragen gesteld over de toekomstige plek op de arbeidsmarkt van de vertrekkende medewerker. Bij deelname aan het onderzoek ontvang je uiteraard een meer gespecificeerde werkwijze.

Overzicht via digitaal dashboard

De resultaten van het onderzoek worden - rekening houdend met eisen omtrent anonimiteit en privacy - verwerkt in een digitaal dashboard. In deze afgeschermde omgeving kun je de resultaten van je eigen organisatie inzien en kun je, waar mogelijk, op regio- en brancheniveau benchmarken. Hierbij worden alle branches in de zorg- en welzijnssector meegenomen.
digitaal dashboard

Wat zijn de kosten?

Dankzij de innovatiemiddelen vanuit het ministerie van VWS kan het uitstroomonderzoek tegen een gereduceerd tarief worden aangeboden; de implementatiekosten en een deel van de licentiekosten worden namelijk vergoed. Organisaties die willen deelnemen betalen hierdoor slechts € 600,-. Dit bedrag wordt verspreid over twee jaar in rekening gebracht, te weten € 250,- in het eerste jaar en € 350,- in het tweede jaar.

Na afloop van deze twee jaar kun je het uitstroomonderzoek voortzetten. De jaarlijkse licentiekosten hiervan bedragen naar verwachting tussen de € 350,- en € 450,- per jaar, uitgaande van 100 à 200 deelnemende organisaties op landelijk niveau. Deze licentiekosten zijn dus nog onder voorbehoud van wijzigingen.

Downloads


Wil je graag meer weten? Neem dan contact op met een van onze arbeidsmarktonderzoekers:

Karin Doornbos, k.doornbos@zorgpleinnoord.nl
Jort Voerman, j.voerman@zorgpleinnoord.nl


Over Presearch

Presearch is de organisatie die voor deelnemende organisatie aan het uitstroomonderzoek hun online dashboard inricht en ook de gegevens van werknemers die uitstromen anoniem verwerkt in het dashboard. De deelnemende organisatie stuurt vertrekkende medewerkers voor het einde van hun dienstverband een linkje naar een online vragenlijst. Om dit allemaal te kunnen doen sluit Presearch met de deelnemende organisatie een opdrachtovereenkomst en verwerkersovereenkomst (m.b.t. gegevens ex-werknemers). Presearch factureert vervolgens ook de organisatie (250,- (excl. BTW) in jaar 1 en 350,- (excl. BTW in jaar 2).

ZorgpleinNoord heeft een verwerkingsovereenkomst met Presearch m.b.t. de gegevens van de contactpersonen van de deelnemende organisatie. Daarbij heeft Presearch met Transvorm een samenwerkingsovereenkomst gesloten namens de elf werkgeverorganisaties die in RegioPlus verband deelnemen aan het gezamenlijke uitstroomonderzoek.
Advies en ledenvoordeel