ZorgpleinNoord onderzoekt, adviseert en verbindt.

Home Over ZPN Inloggen
ZorgpleinNoord | Grootste werkgeversverband zorg & welzijn Noord-Nederland

Publicaties arbeidsmarktinformatie

In 2017 steeg het aantal geplaatste vacatures op de website van ZorgpleinNoord naar een nieuwe recordhoogte. Deze factsheet toont u het aantal vacatures per provincie, branche en functiegroep.

Factsheet arbeidsmarkt zorg en wjk Drenthe 2017 (PDF)
Factsheet arbeidsmarkt zorg en wjk Friesland 2017 (PDF)
Factsheet arbeidsmarkt zorg en wjk Groningen 2017 (PDF)

Deze factsheets tonen op hoofdlijnen de huidige stand van zaken op de arbeidsmarkt en de verwachtingen voor de toekomst per noordelijke provincie.
ZorgpleinNoord, december 2017


Arbeidsmarktverkenning Zorg & WJK 2017 (PDF)

De arbeidsmarktverkenning 2017 verschaft inzicht in de dynamiek op de Noordelijke arbeidsmarkt voor de zorg- en wjk-sector. Bij deze publicatie is een animatie gemaakt met de highlights van het arbeidsmarktonderzoek, geschikt voor een breed publiek.
ZorgpleinNoord, april 2017

Arbeidsmarktverkenning Zorg & Welzijn 2016
De arbeidsmarktverkenning 2016 is uit!. De arbeidsmarktverkenning schetst de ontwikkeling van de noordelijke arbeidsmarkt tot 2020 en presenteert een aantal oplossingsrichtingen die knelpunten op deze arbeidsmarkt kunnen verminderen. Download hier het rapport (PDF) en in een infographic.

Herstel vacatures zorg en welzijn in Noord-Nederland (PDF)
Na een daling trekt het aantal vacatures op de website van ZorgpleinNoord weer aan. De vacaturesite van ZorgpleinNoord is de vacaturesite voor Zorg en Welzijn in Noord Nederland, dus een goede graadmeter voor de ontwikkeling van alle zorg- en welzijnsvacatures in het noorden. Deze korte publicatie toont de vacature-ontwikkeling en geeft een verklaring voor het herstel van de noordelijke zorg- en welzijnsvacatures.
ZorgpleinNoord, Karin Doornbos, mei 2015

Zzp’ers in zorg en welzijn in Groningen en Drenthe (PDF)
De zorg- en welzijnssector is volop in beweging. Naast de traditionele zorgaanbieders, zien we een toenemend aantal zzp’ers hun diensten aanbieden op ‘de markt’ van zorg en welzijn. Op verzoek van twee organisaties voor verpleging, verzorging en thuiszorg inventariseerden we het aanbod van zzp’ers in Groningen en Drenthe.
Ellen Offers, Dette Schouten, maart 2015

Arbeidsmarktverkenning Zorg & Welzijn 2016 (PDF)
De arbeidsmarktverkenning schetst de ontwikkeling van de noordelijke arbeidsmarkt tot 2020 en presenteert een aantal oplossingsrichtingen die knelpunten op deze arbeidsmarkt kunnen verminderen.

Arbeidsmarkt Zorg & Welzijn Noord-Nederland 2015 (PDF)
De arbeidsmarktverkenning inventariseert de belangrijkste arbeidsmarktontwikkelingen en geeft inzicht in de effecten van de hervormingen van de langdurige zorg en ondersteuning en jeugdzorg op de noordelijke arbeidsmarkt voor zorg en welzijn.
ZorgpleinNoord, januari 2015

Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn Noord-Nederland 2014 (PDF)
De arbeidsmarktverkenning inventariseert de belangrijkste arbeidsmarktontwikkelingen en geeft weer met welke arbeidsmarktactiviteiten de verwachte personeelsoverschotten en –tekorten verkleind worden.
ZorgpleinNoord, januari 2014

Regioportret Groningen 2013 (PDF)
Regioportret Drenthe 2013 (PDF)
Regioportret Friesland 2013 (PDF)
Deze Regioportretten geven per provincie de cijfermatige ontwikkelingen weer van de arbeidsmarkt voor zorg en welzijn.
Samenstelling: E,til, in opdracht van: RegioPlus, eindredactie: ZorgpleinNoord en Venturaplus, november 2013.

Trends in Zorg en Welzijn (PDF)
Een artikel geschreven voor het ZorgpleinNoord Magazine, thema: dynamiek in zorg en welzijn.
Ellen Offers, oktober 2013

Veranderingen in de omvang en aard van de werkgelegenheid in zorg en welzijn (PDF)
Een aanvulling op het artikel 'Trends in zorg en welzijn Noord-Nederland'
Ellen Offers, oktober 2013

Zuidoost-Drentse arbeidsmarkt van zorg en welzijn. Een regionaal arbeidsmarktonderzoek voor de zorg- en welzijnssector in Zuidoost-Drenthe (PDF)
Managementsamenvatting (PDF)
Scriptie Dominika Duplicka, maart 2013


Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn Noord-Nederland 2013 (PDF)
Een verkenning van de arbeidsmarkt in de zorg- en welzijnssector in Noord-Nederland, met oplossingenrichtingen voor arbeidsmarktvraagstukken.
ZorgpleinNoord, maart 2013


Doorrekening Zorg Zwaarte Pakketten (PDF)
Een indicatieve doorrekening van de arbeidsmarkteffecten van de extramuralisering van de Zorg Zwaarte Pakketten (ZZP’s) 1 t/m 4.
RegioPlus, maart 2013


Toekomstvisie Arbeidsmarkt en Onderwijs Zorg Drenthe (PDF)
De rapportage van een onderzoek onder bestuurders van zorg- en welzijnsorganisaties en onderwijsinstellingen in Drenthe naar een gezamenlijke toekomstvisie.
Ellen Offers, december 2012


Ontstaan er tekorten in zorg en welzijn in de noordelijke provincies?
Samenvatting van regionale prognoses (Etil, Onderzoeksprogramma AZW 2012) (PDF)
November 2012

Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn 2012 (PDF)
Een verkenning van de arbeidsmarkt in de zorg- en welzijssector in Noord-Nederland, met aandachtspunten voor arbeidsmarktbeleid.
ZorgpleinNoord, maart 2012

Vacatureontwikkeling Zorg en Welzijn Noord-Nederland (PDF)
De vacaturesite van ZorgpleinNoord is de vacaturesite voor Zorg en Welzijn in Noord-Nederland. Het aantal vacatures op de site is daarom een goede graadmeter voor de ontwikkeling van zorg- en welzijnsvacatures in onze regio.
ZorgpleinNoord, najaar 2011

Zorgen voor morgen. Hoe voorkomen we een tekort aan hoger opgeleid personeel in de zorg in Noordoost-Groningen? (PDF)
Managementsamenvatting (PDF)
Scriptie Femke Nijdam, juli 2011

BBL in zorg en welzijn. Onderzoek naar BBL-plaatsen in zorg en welzijn (PDF)
Managementsamenvatting (PDF)
Scriptie Petra Molenaars, mei 2011

Factsheet arbeidsmarkt voor Zorg en Welzijn in Noord-Nederland (PDF)
ZorgpleinNoord, maart 2011

Uitstroom van personeel Zorg en Welzijn in Noord-Nederland onder de loep (PDF)
Ellen Offers, oktober 2009

Zorgen voor toekomstig personeel. Onderzoek naar de uitstroom van personeel in zorg- en welzijnssector in Noord-Nederland (PDF)
Bijlage A - Vragenlijst (PDF)
Bijlage B - Brief (PDF)
Scriptie Valerie Rings, juli 2009

Kwantitatieve Analyse arbeidsmarkt voor Zorg en Welzijn in Groningen en Drenthe (PDF)
ZorgpleinNoord, juni 2009

Advies en ledenvoordeel