ZorgpleinNoord onderzoekt, adviseert en verbindt.

Home Over ZPN Inloggen
ZorgpleinNoord | Grootste werkgeversverband zorg & welzijn Noord-Nederland

Overige publicaties

ZorgpleinNoord heeft juni 2017 een vervolgonderzoek uitgevoerd naar de laatste ontwikkelingen binnen het sociaal domein.
Vervolgonderzoek sociaal domein - Over een jas die steeds beter past (PDF) (pagina)
Vervolgonderzoek sociaal domein - Over een jas die steeds beter past (PDF) (spread)

ZorgpleinNoord, juni 2017

Mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid. Een kwalitatief onderzoek naar hoe zorg- en welzijnsorganisaties die bij ZorgpleinNoord zijn aangesloten mantelzorg onderdeel hebben gemaakt van het HR-beleid.

Afstudeeronderzoek (PDF)
Jean-ives Martijn, november 2016


Het imago van de zorg door de ogen van hbo-verpleegkundigen in opleiding in de provincies Groningen en Drenthe.
Een onderzoek naar het imago van het werken in de verschillende branches in de zorgsector, de zorgsector als geheel en het imago van de regio’s Groningen en Drenthe.
Onderzoeksrapport (PDF)
Stijn Dollekamp, Marten Hospes, Stella Kleinhuis en Sil de Vries, tweedejaars sociologiestudenten in opdracht van ZorgfocuZ en ZorgpleinNoord, juni 2016.

Zorg voor de coöperatie? Een onderzoek naar de (juridische) knelpunten en succesfactoren bij het werken in een coöperatie door kleine zorgaanbieders
Afstudeeronderzoek (PDF)
Managementsamenvatting (PDF)
Medina Gasjimova, mei 2016

Knelpunten en succesfactoren bij het inzetten van de doelgroep uit de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten
Afstudeeronderzoek (PDF)
Managementsamenvatting (PDF)
Victoria Kamp, april 2016

Decentralisatie centraal, Een reconstructie van het decentralisatiebeleid van gemeenten in Groningen en Drenthe
Afstudeeronderzoek (PDF)
Managementsamenvatting (PDF)
Erik Huisman, november 2015

Samenwerkende ZZP’ers in de zorg- en welzijnssector: Hoe en waarom?
Afstudeeronderzoek (PDF)
Managementsamenvatting (PDF)
Liza Marie Bruins, juli 2015

Veranderende competenties in de zorg
Afstudeeronderzoek (PDF)
Managementsamenvatting (PDF)
Claartje I. van der Wilk, april 2015

Nulurencontracten in de zorg. Waarom en kan het ook anders?
Afstudeeronderzoek (PDF)
Managementsamenvatting (PDF)
Lotte Bouwmeester, juli 2014

Schade bij een ingeleende werknemer, wiens zorg?
Werkgeversaansprakelijkheid voor schade bij werknemers bij het in- en uitlenen van personeel tussen zorg- en welzijnsorganisaties.
Afstudeeronderzoek (PDF)
Managementsamenvatting (PDF)
Eline Poelman, juni 2014

Cao's in transitie. Een onderzoek naar de juridische aspecten van samenlopende cao's in de sector zorg & welzijn.
Afstudeeronderzoek (PDF)
Managementsamenvatting (PDF)
Berlinde Woelderink, september 2013

Btw, een hele zorg. Een onderzoek naar de fiscale aspecten van arbeidsmobiliteit in de sector zorg & welzijn.
Onderzoeksrapport (PDF)
Managementsamenvatting (PDF)
Miranda Bouma, juni 2013

Inspiratieboek Duurzame Inzetbaarheid (PDF)
ZorgpleinNoord, maart 2013

Kennisdeling lerende netwerken. Een onderzoek naar de condities die kennisdeling in lerende netwerken tot stand brengen. (PDF)
Managementsamenvatting (PDF)
Scriptie Vivienne Greveling, augustus 2012

Bevlogen leiden in de zorg (PDF)
Samenvatting (PDF)
Koos van der Kleij, februari 2012

Engaging leadership in healthcare organizations (PDF)
Scriptie Koos van der Kleij, oktober 2011

Een onderzoek naar de loopbanen van verpleegkundigen. 'Waarom (g)een loopbaanstap?' (PDF)
Managementsamenvatting (PDF)
Scriptie Karin Meijboom, september 2011

Wat maakt werken in de zorg zwaar/licht? (PDF)
Artikel, Ellen Offers, december 2010

ZorgpleinNoord en haar welzijnsorganisaties. Een onderzoek naar personeelsvraagstukken onder aangesloten welzijnsorganisaties en het dienstenaanbod van ZorgpleinNoord (PDF)
Scriptie Anja Belle, oktober 2010

Advies en ledenvoordeel