ZorgpleinNoord onderzoekt, adviseert en verbindt.

Home Over ZPN Inloggen
ZorgpleinNoord | Grootste werkgeversverband zorg & welzijn Noord-Nederland

Lancering 'Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn Noord-Nederland 2017'

Noordelijke zorg- en wjk-sector in gevaar door gebrek aan zorgpersoneel…

blijkt uit de publicatie Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn Noord-Nederland 2017
Lees het bijbehorende Persbericht

Met 'Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn Noord-Nederland 2017' verkent ZorgpleinNoord de dynamiek op de Noordelijke arbeidsmarkt voor de zorg- en wjk-sector. De volgende vragen komen aan bod:

  • Welke ontwikkelingen in de omgeving van de Noordelijke zorg- en wjk-sector zijn van invloed op het functioneren van haar arbeidsmarkt?
  • Wordt er in de komende jaren een groei van de werkgelegenheid verwacht en in welke beroepen ontstaan mogelijk personeelstekorten?
  • Welke ontwikkelingen binnen de afzonderlijke branches hebben een grote invloed op de personeelsvoorziening van de zorg- en wjk-sector, nu en in de toekomst?


Werkagenda

Tevens vormt deze arbeidsmarktverkenning een uitnodiging om mee te denken over te nemen acties op de Noordelijke arbeidsmarkt. In het laatste hoofdstuk komt ZorgpleinNoord met een aanzet tot een werkagenda. Hiermee kunnen zorg- en wjk-werkgevers, onderwijs en overheid samen werken aan een evenwichtige en toekomstbestendige Noordelijke arbeidsmarkt voor zorg en wjk.

Meer informatie

Voor meer (inhoudelijke) informatie over het arbeidsmarktonderzoek kunt u contact op nemen met Karin Doornbos (k.doornbos@zorgpleinnoord.nl / tel. 050-5775 470).
Advies en ledenvoordeel