ZorgpleinNoord onderzoekt, adviseert en verbindt.

Home Over ZPN Inloggen
ZorgpleinNoord | Grootste werkgeversverband zorg & welzijn Noord-Nederland

Visie en missie

ZorgpleinNoord streeft naar een evenwichtige en duurzame arbeidsmarkt in de zorg- en welzijnssector in Noord-Nederland. Daarbij gaat het om arbeidsvraag- en aanbod met elkaar in balans te brengen, zowel qua aantallen als wat betreft de vereiste kwalificaties en competenties. Wij doen dit met onze aangesloten zorg- en welzijnsorganisaties en andere (regionale) samenwerkingspartners.
Door regionale samenwerking worden kansen maximaal benut. De samenwerking biedt tevens de vereiste flexibiliteit om met veranderende omstandigheden mee te bewegen. Hierdoor wordt steeds weer een nieuwe balans gevonden en duurt het evenwicht voort.
Als grootste werkgeversverband in en van de zorg- en welzijnssector in Noord-Nederland, beschouwt ZorgpleinNoord zichzelf als verbindende schakel. De verbindende schakel in het regionale netwerk van zorg- en welzijnsorganisaties en andere partijen die samenwerken aan een sterke arbeidsmarkt. Door ons (landelijke) netwerk en onze deelname in de Stichting RegioPlus vervullen wij een intermediaire rol tussen de regio en de landelijke overheid.
Onze activiteiten sluiten aan bij de behoeften van onze aangesloten organisaties in zorg én welzijn, afgestemd op grote én kleine organisaties. Wij richten ons daarbij op meerdere doelgroepen: bestuurders, management, stafmedewerkers en (toekomstige) zorg- en welzijnsmedewerkers.

Missie

ZorgpleinNoord ondersteunt en adviseert zorg- en welzijnsorganisaties in Noord-Nederland bij (strategische) arbeidsmarktactiviteiten.

Advies en ledenvoordeel