ZorgpleinNoord onderzoekt, adviseert en verbindt.

Home Over ZPN Inloggen
ZorgpleinNoord | Grootste werkgeversverband zorg & welzijn Noord-Nederland

Project ‘Personalised and customized health’

Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten
12-03-2018

Onlangs is een regiegroep aangesteld op initiatief van de Provincie Groningen die aan de slag gaat met de aanbevelingen uit het advies Personalized and Customized Health van SER Noord Nederland.


De regiegroep zal sociale en technische innovatie aanjagen en concreet aan de slag gaan met initiatieven die bijdragen aan het doel om mensen langer gezond thuis te kunnen laten wonen met behulp van slimme technologie. ZorgpleinNoord is binnen de regiegroep de thematrekker van het onderwerp ‘Zorgonderwijs en scholing werkenden’ en initieert activiteiten voor zorgorganisaties en onderwijs om initiatieven op het gebied van zorgtechnologie met elkaar te delen, ervaringen uit te wisselen en te kijken waar zaken kunnen worden opgeschaald en versneld. Doel is te komen tot lerende netwerken van zorg en onderwijs op dit thema. Voor meer informatie over het project ‘Personalised and customized Health’ klik hier.

Wilt u meer informatie over actielijn 1 'Werken nu en in de toekomst' van RAAT?

Neem dan contact op met Paulien van der Meulen (p.vandermeulen@zorgpleinnoord.nl) of 050-5757470.

Wilt u meer informatie over RAAT?
Neem dan contact op met Wendy Koolhaas via 050-5757470.

Advies en ledenvoordeel