ZorgpleinNoord onderzoekt, adviseert en verbindt.

Home Over ZPN Inloggen
ZorgpleinNoord | Grootste werkgeversverband zorg & welzijn Noord-Nederland

Post HBO Privacy Management

Per 25 mei 2018 worden alle privacy wetten in de Europese Unie vervangen door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Zowel de invoering van de AVG als de hogere boetebevoegdheid van de Autoriteit Persoonsgegevens sinds 2016, zijn ontwikkelingen waarmee organisaties en bedrijven in het kader van privacy steeds meer te maken krijgen. De verwachting is dat er vanaf 2018 minimaal 28.000 Data Protection Officers (DPO)/Functionarissen Gegevensbescherming (FG) nodig zijn bij bedrijven, instellingen en overheid.

Frijlande heeft daarom de opleiding "Post HBO privacy management" ontwikkeld, dit is de enige registeropleiding op dit gebied in Nederland. De opleiding is geaccrediteerd door CPION, de organisatie voor het toetsen, diplomeren en registreren van postinitiële opleidingen.

De opleiding geeft inzicht in relevante wet- en regelgeving en leert de deelnemers privacy vraagstukken op een projectmatige manier aan te pakken. Privacy management, project- en verandermanagement worden in de opleiding samengebracht en de deelnemers leren handelen volgens het procesmodel privacy management, dat samen met het framework de modus operandi vormt.

Post HBO april 2017

Op 6 april 2017 is de eerste groep van start gegaan met de opleiding, zij gaan in oktober 2017 examen doen. Eén van de deelnemers is Petra Molenaars:"Als projectleider bij ZorgpleinNoord zou ik een uitgebreide training gaan volgen over projectmanagement. Door een collega werd ik geattendeerd op deze nieuwe opleiding. Het onderwerp sprak me erg aan en sluit ook heel goed aan op mijn vooropleiding; HBO bedrijfskunde.

Bovendien wordt in deze opleiding ook nog eens uitgebreid aandacht besteed aan projectmanagement en verandermanagement. Er worden praktische richtlijnen gegeven hoe privacy beleid te implementeren binnen een organisatie.

Ik vind het erg leuk om samen met een groep mensen uit andere sectoren weer in de schoolbanken te zitten. Dat geeft energie en iedereen is erg enthousiast en gemotiveerd. We krijgen op een interactieve manier college van Marie-José, Jan en Heleen en omdat de groep niet al te groot is (11 personen), werkt dat erg prettig.

Na het voltooien van deze opleiding kan ik als privacy manager aan de slag binnen ZorgpleinNoord en kan ik organisaties die bij ons zijn aangesloten van advies voorzien en ondersteunen bij het implementatieproces."


Samenwerking ZorgpleinNoord en Frijlande

Frijlande heeft een samenwerkingsverband met ZorgpleinNoord. De aangesloten leden van ZorgpleinNoord krijgen 10% korting op de opleiding en de overige diensten die Frijlande aanbiedt. Klik hier voor meer informatie.

"Tipje van de sluier van de posthbo registeropleiding Privacy Management”

Wil je ontdekken je wat de opleiding voor jou en jouw organisatie zou kunnen betekenen.

Datum: dinsdag 13 juni om 13.30 uur

Locatie: Kantoor ZorgpleinNoord, Rummerinkhof 2 Haren

Voor wie: Voor functionarissen die als opdrachtgever, projectleider of compliance officer vorm willen geven aan de aanpak van privacy management en/of voor degene die als Functionaris Gegevens-bescherming (FG) aan de slag willen (deelname is gratis voor aangesloten organisaties).Le
sdata 2018

Op 8 februari 2018 is een groep begonnen met de opleiding, de volgende groep start op 13 september 2018 en zij gaan op 10 januari 2019 examen doen.
De lesdata vindt u op de website: www.frijlande.nl

Advies en ledenvoordeel