ZorgpleinNoord onderzoekt, adviseert en verbindt.

Home Over ZPN Inloggen
ZorgpleinNoord | Grootste werkgeversverband zorg & welzijn Noord-Nederland


RAAT

Goede zorg en ondersteuning voor onze naasten en onszelf is een groot goed. Dagelijks zetten veel professionals zich met toewijding en kunde in om ervoor te zorgen dat patiënten en cliënten de zorg en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Zonder deze professionals zou er geen zorg zijn voor onze opa, oma, moeder, vader, kind of onszelf. Zij zijn de sleutel tot kwalitatief goede zorg en ondersteuning en daarmee tot de leefbaarheid in onze prachtige regio.


De arbeidsmarkt in zorg en welzijn heeft te maken met grote uitdagingen. Naast de zichtbare tekorten aan zorg- en welzijnsprofessionals, heeft de sector ook te maken met een toenemend aantal ouderen, een toenemende complexiteit van zorg en (technologische) ontwikkelingen die andere eisen stellen aan organisaties en huidig en toekomstig personeel.


Op landelijk, regionaal en organisatieniveau is veel aandacht voor de tekorten in de zorg. Vanuit het Landelijk Actieplan Aanpak Tekorten heeft ZorgpleinNoord, in samenspraak met haar leden, een Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten (RAAT) opgesteld. Dit regionale plan sluit aan bij de al bestaande initiatieven én de regionale arbeidsmarktbehoeften en -omstandigheden.


Het aanpakken van de tekorten staat in ons actieplan centraal. Maar ook het opnieuw vormgeven van de arbeidsmarkt is noodzakelijk om een structurele oplossing te vinden. Wij gaan samen met werkgevers, onderwijs, overheid en andere relevante partners aan het werk voor een leefbaar en toekomstbestendig Noord-Nederland.

In de aanpak van de regio Noord-Nederland staan vijf actielijnen centraal.

1. Werken nu en in de toekomst (projectleider Paulien van der Meulen)
2. Instroom en behoud (projectleider Wendy Koolhaas)
3. Opleiden en ontwikkelen (projectleider Stella Buurma)
4. Kennisverzameling en verspreiding (projectleider Karin Doornbos)
5. Imago van de sector (projectleider Meta Kampen)

Advies en ledenvoordeel