ZorgpleinNoord onderzoekt, adviseert en verbindt.

Home Over ZPN Inloggen
ZorgpleinNoord | Grootste werkgeversverband zorg & welzijn Noord-Nederland
Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten

Actielijn 3: Opleiden en ontwikkelen

In actielijn 3 van het Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten (RAAT) ligt de focus op het opleiden en ontwikkelen van professionals voor nu en in de toekomst. Zorg- en welzijnsorganisaties en onderwijsinstellingen uit Noord-Nederland bundelen kennis en ervaringen in denktankbijeenkomsten om onderwijs en werkveld optimaal op elkaar te laten aansluiten. Organisaties gaan en zijn daarnaast met elkaar aan de slag om daadwerkelijke verbeteringen in de aansluiting te realiseren.

In deze denktankbijeenkomsten worden:
 • Bestaande initiatieven en goede praktijken met elkaar gedeeld;
 • Afspraken gemaakt over opschaling en doorontwikkeling er van;
 • Nieuwe initiatieven besproken, verhelderd, met elkaar van tips en adviezen voorzien en waar mogelijk verbonden met bestaande initiatieven om te voorkomen dat wielen opnieuw worden uitgevonden;
 • Nieuwe vraagstukken gesignaleerd en afspraken gemaakt over hoe deze in gezamenlijkheid kunnen worden opgepakt.

Dat resulteert in:
 • Verhoging van het opleidingsrendement
 • Vormen van vernieuwend opleiden
 • Anders inrichten van stages
 • Verbeteren van de kwaliteit van stage/werkbegeleiding
 • Goede positionering opleiden en ontwikkeling binnen organisaties

De volgende activiteiten worden vanuit deze actielijn (door)ontwikkeld en gevolgd:
(deze lijst wordt voortdurend geüpdatet met (nieuwe) activiteiten die een plek krijgen onder deze actielijn)
 • Ontwikkeling gezamenlijke publicatie over de aansluiting arbeidsmarkt en onderwijs in Groningen en Drenthe – ZorgpleinNoord en NetwerkZON
 • Ontwikkeling handreiking Onderwijs in de praktijk - V&V Drenthe, NetwerkZON, Waardigheid en Trots, ZorgpleinNoord
 • Gezamenlijke uitwerking horizontaal, verticaal en teamleren – ZINN i.s.m. diverse zorgorganisaties
 • Ontwikkeling AD opleiding Social Work Hanzehogeschool – Hanzehogeschool Groningen i.s.m. GGZ, Ouderenzorg en gehandicaptenzorg
 • Ontwikkeling Leef-werk-leer gemeenschappen – NNCZ en Alfa college Hoogeveen
 • Ontwikkeling Care Academy Groningen – sHeerenloo, Cosis, de Zijlen, Visio de Brink, Alfa college
 • Verduurzaming en verbreding ketenstage Student volgt Cliënt – Hanze Hogeschool Groningen i.s.m. diverse zorgorganisaties
 • Gezamenlijke uitwerking van vraagstuk rondom kwantiteit/kwaliteit werkbegeleiding – Interzorg, Treant, Lentis, Oosterlengte, ZINN, NetwerkZON, Zorggroep Groningen, NNCZ, Kwadrantgroep, NHL/Stenden

Meer weten of participeren in Actielijn 3?

Neem contact op met:
Projectleider RAAT Actielijn 3: Opleiden en ontwikkelen
Stella Buurma
Telefoon: 050-5757470
E-mail: s.buurma@zorgpleinnoord.nl

Op de hoogte blijven van RAAT? Abonneer je op de RAAT-nieuwsbrief.


Advies en ledenvoordeel